Otváracie hodiny
  • PO - ŠT : 15:00 - 21:00
  • PI : 15:00 - 22:00
  • NE : 17:30 - 21:30

Blahoslavení plačúci lebo oni budú potešení. Môže plač zmeniť jednotvárnosť nášho života?

Dátum udalosti: 
25.04.2017 - 18:0019:30
Pozývame vás na diskusné stretnutie v prednáškovej miestnosti.
 
 
Blahoslavenstvá sú naozajstným srdcom Evanjelia a predstavujú "Cartu Magnu" autentického kresťanského života, zakoreneného v neustálej snahe o obrátenie - premenu srdca - za účelom prežívania prísľubu Božieho kráľovstva už tu, v tomto živote a na tejto zemi. Fernando Rielo nás učí, že Kristus prináša posväcujúcu milosť ako prvé ľudské právo pre každého jeho nasledovníka a účinný prostriedok pre preniknutie do tajomstva blahoslavenstiev, ktoré idú proti ustálenej logike nášho sveta a spoločnosti. Pre každého hľadajúceho sa tak blahoslavenstvá stávajú veľkým dobrodružstvom Božieho kráľovstva a krásnym príbehom jedinečnej lásky a nevysloviteľného priateľstva Boha k človeku.
 
Tento cyklus prednášok je zameraný na praktické aspekty života blahoslavenstiev v našom každodennom živote, za účelom prehĺbenia viery, nádeje a lásky, ku ktorým sme ako kresťania vždy volaní a Bohom posilňovaní.
 
nasledujúce prendášky:
 
2.5. Miestnosť Alfa 17:30 - 19:00 hod. 
Blahoslavení plačúci: ovocie víťazstva lásky a súcitu. 
Zdieľanie a debata.
 
23.5. Prednášková miestnosť 18:00 - 19:30 hod.  
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Tajomstvo pokory srdca.
 
prednáša o. Miloš Miko misionár Identes