Otváracie hodiny
  • PO - ŠT : 15:00 - 21:00
  • PI : 15:00 - 22:00
  • NE : 17:30 - 21:30

Musí byť odpustenie (druhému) také ťažké?

Dátum udalosti: 
19.06.2017 - 18:0019:30

V našom živote, žiaľ, nie je možné, aby sme neboli zranení. A preto sa pozeráme na odpustenie, ako na vzdanie sa práva prechovávať negatívne postoje voči tomu, kto nás zranil. Tým oslobodzujeme seba a prejavujeme lásku aj sebe aj druhému. Pretože odpustenie je skôr vedomé rozhodnutie než emocionálny akt. Odpustenie totiž uzdravuje toho, kto ho poskytuje. A kto by nechcel byť uzdravený?

Mgr. Mário Schwarz, PhD. vyštudoval psychológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V štúdiu postgraduálne pokračoval na Trnavskej univerzite, kde po skončení pracuje ako odborný asistent na Katedre psychológie Filozofickej fakulty. Venuje sa psychológii rodiny, problematike manažérskej psychológie ako i mediácii. Prednáša na rôznych fórach a vedie aj výcviky zamerané na zvyšovanie sociálnej kompetencie, ako je efektívna komunikácia, zvládanie emócií, riešenie konfliktov, ale i odpustenie vo vzťahoch. Je ženatý a má jedného syna.