Otváracie hodiny
  • PO - ŠT : 15:00 - 21:00
  • PI : 15:00 - 22:00
  • NE : 17:30 - 21:30

Strata blízkeho a poradenstvo pre pozostalých_prednáška

Dátum udalosti: 
11.12.2017 - 18:0019:30

Prednáška Strata blízkeho a poradenstvo pre pozostalých - Lucia Martinčeková.

Čo prežíva človek, ktorý stratil blízkeho? Ako prebieha smútenie a ktoré faktory ho oplyvňujú? Dá sa povedať, že smútenie v istom bode končí? Aké sú špecifiká smútenia po rôznom type strát (napr. strata dieťaťa, rodiča, súrodenca, partnera)? Ako podporiť smútiaceho človeka po strate? Na tieto otázky sa pokúsime v prednáške odpovedať.

Kto je Lucia Martinčeková?

  • vyštudovaná psychológia na Trnavskej univerzite v Trnave
  • počas štúdia absolvovaný výskumný pobyt na University of Wisconsin-Madison a študijný pobyt na University of Cambridge
  • aktuálna práca: vedecká pracovníčka na Ústave experimentálnej psychológie SAV, odborná asistentka na Trnavskej univerzite a psychologička detského mobilného hospicu
  • absolvované vzdelávania v oblasti smútkovej podpory a smútkového poradenstva, získaná profesijná kvalifikácia Poradca pre pozostalých
  • zameranie: smútkové poradenstvo, strata blízkeho človeka, psychológia odpustenia, pozitívna psychológia