Otváracie hodiny
  • PO - ŠT : 15:00 - 21:00
  • PI : 15:00 - 22:00
  • NE : 17:30 - 21:30

Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Tajomstvo pokory srdca

Dátum udalosti: 
23.05.2017 - 18:0019:30
Pozývame vás na diskusné stretnutie v prednáškovej miestnosti na poschodí Domu Quo Vadis.
 
 
Blahoslavenstvá sú naozajstným srdcom Evanjelia a predstavujú "Cartu Magnu" autentického kresťanského života, zakoreneného v neustálej snahe o obrátenie - premenu srdca - za účelom prežívania prísľubu Božieho kráľovstva už tu, v tomto živote a na tejto zemi. Fernando Rielo nás učí, že Kristus prináša posväcujúcu milosť ako prvé ľudské právo pre každého jeho nasledovníka a účinný prostriedok pre preniknutie do tajomstva blahoslavenstiev, ktoré idú proti ustálenej logike nášho sveta a spoločnosti. Pre každého hľadajúceho sa tak blahoslavenstvá stávajú veľkým dobrodružstvom Božieho kráľovstva a krásnym príbehom jedinečnej lásky a nevysloviteľného priateľstva Boha k človeku.
 
Tento cyklus prednášok je zameraný na praktické aspekty života blahoslavenstiev v našom každodennom živote, za účelom prehĺbenia viery, nádeje a lásky, ku ktorým sme ako kresťania vždy volaní a Bohom posilňovaní.
 
prednáša o. Miloš Miko, misionár Identes

      Dobromat.sk - nákup, ktorý pomáha