Otváracie hodiny
  • PO - ŠT : 15:00 - 21:00
  • PI : 15:00 - 22:00
  • NE : 17:30 - 21:30

Pozvanie do existenciálnej psychológie

Dátum udalosti: 
10.04.2017 - 18:0020:00

Pozývam Vás nahliadnuť do sveta existenciálnej psychológie, ktorá sa zaoberá takými pojmami ako sú životný pocit, vitalita, úzkosť, odvaha, a tiež otázkami a dilemami, ktoré nám kladie sám život, ako napr.: "Môžem žiť zmysluplne za všetkých okolností?", "Ako sa vysporiadať s osamelosťou"?, "Čo to znamená žiť autenticky?" Kvalita našich odpovedí na tieto existenciálne otázky môže byť rôzna a závisí od nás.

Mgr. Jana Kunová, PhD.

Pracuje ako odborná asistentka na Katedre psychológie Trnavskej univerzity v Trnave.

Má odbornú prax v poradenskej a školskej psychológii. Špecializuje sa na oblasť existenciálnej psychológie, logoterapie a edukácie.

Vzdelanie

Absolventka Fakulty Humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave v odbore psychológia.

V roku 2010 obhájila dizertačnú prácu na Katedre psychológie FF TU. Na Inštitúte existenciálnej psychológie a noo-logoterapie FF TU ukončila psychoterapeutický výcvik so zameraním na logoterapiu V. Frankla v r. 2009.

      Dobromat.sk - nákup, ktorý pomáha