Zatiaľ zatvorené - čakáme spolu s Vami

Milí hostia, aj my by sme sa s Vami radi videli, ale momentálne nie sú dovolené hromadné podujatia, ani vnútorné kávičky. Veríme, že sa čoskoro vidíme.

Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r), w) az) zákona sa všetkým prevádzkovateľom prevádzok múzeí, galérií avýstavných siení nariaďuje umožniť a organizovať výlučne individuálne prehliadky.
Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám –podnikateľom aprávnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy nad 6 osôb
 
prajeme požehnaný deň a najmä veľa zdravia
 
tím QV

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária