Otváracie hodiny
 • PO - ŠT : 15:00 - 21:00
 • PI : 15:00 - 22:00
 • NE : 17:30 - 21:30

Podpora projektu

Venujte 2% z Vašich daní

Darujte nám kúsok svojho času, ktorý potrebujete na vyplnenie tlačiva na poukázanie 2 % dane a pomôžte nám rozšíriť aktivity Domu Quo Vadis.

Názov: Priatelia Quo Vadis
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42175585
Sídlo: Veterná 1629/1
 
Postup a tlačivá

Ak ste zamestnanec: 

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov do 15. 2. 2018 a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

 2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Uveďte vaše meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko, sumu zaplatenej dane, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane  a dátum zaplatenia dane. Nezabudnite vyhlásenie podpísať! Môžete poukázať 3% ak ste dobrovoľník - požiadajte organizáciu o vystavenie potvrdenia o odpracovaní dobrovoľníckych hodín.

 3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

 4. Najneskôr do 30. 4. 2018 doručte Vyhlásenie o poukázaní 2 %  a Potvrdenie o zaplatení dane daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska. Adresu si nájdete tu. 

 5. Kompletný postup na stiahnutie tu.

Ak ste fyzická osoba a podávate si daňové priznanie:

 1. Vyplňte v daňovom priznaní fyzických osôb oddiel o  poukázaní 2 % zo zaplatenej dane.
 2. Údaje o prijímateľovi 2 %:
  Názov: Priatelia Quo Vadis o.z.
  Právna forma: občianske združenie
  IČO: 42175585
  Sídlo: Veterná 1629/1
 3. Daňové priznanie doručte daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska a daň uhraďte do 31. 3. 2018
 

Ak ste právnická osoba:

    1. Vyplňte v daňovom priznaní právnických osôb oddiel o poukázaní 1 % (2%) zo zaplatenej dane - viď údaje o prijímateľovi
    2. Daňové priznanie doručte daňovému úrade v mieste sídla Vašej firmy a daň uhraďte do 31. 3. 2018. Postup krokov tu
    3. POZOR,
       a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
       b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)
 
informácie čerpáme z Rozhodni.sk

Termíny

 15.2.2018 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.
 31.3.2018 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% (3%) z dane.
 31.3.2018 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby - v rámci DP sa poukazujú aj % z dane.
 30.4.2018 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% (3%) z dane.

Dobrovoľníci

Iné formy podpory

 • budeme vďační za všetky modlitby, pôsty a osobné obety za naše poslanie v centre Bratislavy

Donori

 • priamo na náš účet: IBAN: ​SK38 8330 0000 0023 0077 1703
 • cez program Desiatok:

  Ak Vás myšlienka evanjelizačného Domu Quo Vadis zaujala, ponúkame Vám možnosť podieľať sa na tomto jedinečnom diele zapojením sa do projektu Desiatok. Stačí, ak sa počas jedného roka zaviažete prispievať raz mesačne sumou, pre ktorú sa sami rozhodnete.

  Vašu pomoc môžete poukazovať na darcovský účet organizátora programu Desiatok - Fóra kresťanských inštitúcií 1997279158/0200. Ako variabilný symbol uveďte IČO o.z. Priatelia Quo Vadis: 42175585.

 • ak chcete venovať priamo tak naše číslo účtu
  číslo účtu: 2300771703/8330
  IBAN: ​SK38 8330 0000 0023 0077 1703
  SWIFT: FIOZSKBAXXX
  Fio banka, a.s.