Gojdič - Láska nadovšetko (dokumentárny film s diskusiou)

Pozývame Vás na diskusiu so zaujímavými hosťami a premietanie dokumentu Gojdič: Láska nadovšetko, v spolupráci s f. Atarax.

Dokumentárny film o osobnosti, držiteľa ceny Yad Vashem, ktorá svojím morálnym profilom prekonala hranice nielen Prešova a rodnej krajiny, ale aj hranice rozdeľujúce ľudí do kategórií na tých, ktorí majú právo na ľudskú dôstojnosť a tých, ktorým sa odopiera. Jedinečný životný príbeh človeka, ktorý sa vedel postaviť proti holokaustu i proti každej totalite, proti lži a neláske. Gréckokatolícky biskup mučeník Pavel Peter Gojdič mal odvahu zastať sa utláčaných a biednych. Pravdu a lásku povýšil aj nad svoj život. Jeho biskupské heslo „Boh je láska, milujme ho“ vyjadruje, odkiaľ čerpal silu milovať nadovšetko. Stal sa prvým novodobým svätcom na Slovensku.

 

Blahoslavený Pavol Peter Gojdič, OSBM (* 17. júl 1888, Ruské Pekľany – † 17. júl 1960, Leopoldov) bol gréckokatolícky biskup a mučeník rusínskeho pôvodu.

Narodil sa v rodine gréckokatolíckeho kňaza. Študoval teológiu v Prešove a Budapešti. V roku 1911, 27. augusta, bol vysvätený za kňaza v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Prešove. Následne pôsobil v Cigeľke a v Prešove. 20. júla 1922 vstúpil do monastiera baziliánov na Černečej Hore pri Mukačeve, kde prijal rehoľné meno "Pavel".

V roku 1926 bol vymenovaný za apoštolského administrátora prešovskej eparchie. 7. marca 1927 bol ustanovený za titulárneho biskupa harpašského. Za biskupa ho 25. marca 1927 v Bazilike sv. Klimenta v Ríme vysvätil križevacký biskup Dionýz Nyáradi, ktorý bol dovtedy aj apoštolským administrátorom prešovským. V roku 1939 bol vymenovaný aj za apoštolského administrátora mukačevskej apoštolskej administratúry na Slovensku. 8. augusta 1940 bol v Prešove intronizovaný za sídelného prešovského biskupa a 15. januára 1946 bola potvrdená jeho právomoc nad gréckokatolíkmi na území celého Československa.

Keď sa po roku 1948 KSČ podujala podľa vzoru ZSSR zrušiť gréckokatolícku cirkev na Slovensku, bol vladyka Gojdič počas proticirkevnej akcie tzv. „Prešovský sobor“ 28. apríla 1950 zatknutý a internovaný a súčasne bola administratívne zrušená aj gréckokatolícka cirkev.

Vo vykonštruovanom procese odsúdili Gojdiča spolu s biskupmi Vojtaššákom a Buzalkom pre vlastizradu na doživotie. Zomrel na následky mučenia a zlého zaobchádzania v leopoldovskej väznici 17. júla 1960 v deň svojich 72. narodenín. Pochovali ho na väzenskom cintoríne a jeho hrob bol označený iba číslom 681.

29. októbra 1968 boli jeho telesné pozostatky exhumované a prevezené do Prešova, a uložené v kaplnke sv. apoštolov Petra a Pavla. Na príkaz štátnych a straníckych orgánov ich v novembri premiestnili do katedrálnej krypty. Od roku 1990 sú uložené v sarkofágu v kaplnke prešovského gréckokatolíckeho katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa.

4. novembra 2001 bol Pavol Peter Gojdič pápežom Jánom Pavlom II. na námestí sv. Petra vo Vatikáne vyhlásený za blahoslaveného.

Pri príležitosti 7. výročia vzniku Slovenskej republiky bolo na návrh Vlády SR biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi udelené štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy in memoriam.

V roku 2007 mu Komisia pre rozpoznávanie spravodlivých pri pamätníku Jad va-Šem udelila čestný titul Spravodlivý medzi národmi.

61min.


Hostia: historik Peter Borza a Gojdič (synovec o. biskupa Gojdiča)
Moderuje Mário Šmýkal

Dátum udalosti: 
16.10.2017 - 18:0017.10.2017 - 19:55

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária