Otváracie hodiny
  • PO - ŠT : 15:00 - 21:00
  • PI : 15:00 - 22:00
  • NE : 17:30 - 21:30

Ladislav Miko: O životnom prostredí

Dátum udalosti: 
03.10.2019 - 18:0019:30

Ladislav Miko: O životnom prostredí

Aké sú najväčšie zločiny, ktoré na životnom prostredí páchame?
Dokážeme odvrátiť nepriaznivé zmeny?

Mnoho otázok, ktoré nám ležia na srdci pozerajúc sa na všetky tie prírodne katastrofy, ktoré sa dejú okolo nás. Diskutovať na tému životného prostredia budeme s pánom Ladislavom Mikom, bývalým ministrom životného prostredia ČR, ktorý v súčastnosti pôsobí ako vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
 
Moderuje: Monika Lezová
-------------------------
 
Ladislav Miko (*1961) bol vymenovaný za vedúceho Zastúpenia EK na Slovensku v januári 2018.
Od januára 2011 pôsobil ako zástupca generálneho riaditeľa pre bezpečnosť potravín na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín. Do jeho portfólia patrili otázky bezpečnosti potravín v rámci celého potravinového reťazca, ako aj otázky zdravia zvierat a rastlín, pesticídov, biotechnológie, hygieny potravín, výživy a udržateľnosti potravinového systému. Od novembra 2014 do augusta 2015 bol úradujúcim generálnym riaditeľom.
V období rokov 2005 – 2010 pôsobil ako riaditeľ pre oblasť prírody v rámci Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre životné prostredie. Bol zodpovedný za činnosti generálneho riaditeľstva v oblasti prírody a biodiverzity, poľnohospodárstva, pôdy a lesov. Navrhol niekoľko politík, ktoré sa týkali napríklad ekonomického hodnotenia ekosystémových aktív (TEEB), ekologickej infraštruktúry, inváznych nepôvodných druhov, ochrany divej prírody (ako predseda iniciatívy Wild Europe), a osobitný program na podporu zachovania biodiverzity a riešenie vplyvov zmeny klímy (BEST) v európskych zámorských územiach. Počas českého predsedníctva Rady EÚ v roku 2009 bol vymenovaný za ministra životného prostredia dočasnej českej vlády.
Pred svojím príchodom do Európskej komisie pracoval ako námestník ministra na Ministerstve životného prostredia ČR a predtým 9 rokov pracoval v zoologickom ústave Slovenskej akadémie vied ako pôdny biológ so špecializáciou na pôdnu biológiu a ekológiu. Uverejnil vyše 70 vedeckých publikácií a jeho vedecká práca pokračuje. Venuje sa popularizácii ekológie a biológie pôdy a svoje články uverejňuje aj v nevedeckých periodikách. Je autorom niekoľkých ocenených dokumentárnych filmov s environmentálnou problematikou. Získal titul PhD. zo zoológie a ekológie na Karlovej univerzite v Prahe a titul docent na Českej poľnohospodárskej univerzite v Prahe a je hosťujúcim profesorom na Antverpskej univerzite, kde vyučuje predmety životné prostredie a spoločenské vzťahy a obnova   

 

viac na FB evente https://m.facebook.com/events/395972717781205

Partneri projektu

Podporujeme

Rádio Mária Deň počatého dieťaťa