Modlitba tancom

Modlitba tancom uvoľňuje telo do prúdenia Ducha. 

Sprevádzať ňou bude tím Svetlo v tmách. 
 
Je to objavná cesta modlitby, do ktorej  zapojíme celé telo. Takto môžeme vyjadriť všetko, čo prežívame vo vnútri: emócie, lásku, svetlo v temnote, túžbu...    
 
Prečo takáto forma modlitby? 
Chceme spojiť naše srdce, telo, premýšľanie. Ľudské telo zjavuje Boha, Trojicu, kde sa vzájomne tri božské osoby neustále naplno dávajú a prijímajú. A my, plne ponorení v ich prítomnosti zakusujeme tvorivý vzťah Lásky. Boh si na seba vzal ľudské telo, aby nás ako Jeden z nás priviedol k sebe, aby sme Ho spoznali, zamilovali si Ho a rozhodli sa Ho nasledovať. 
V tanci, ktorý je modlitbou, môžeme intenzívne chváliť a milovať Boha a slúžiť mu. Skrze postoje a pohyby tela, ktoré vyvolávajú emócie, myšlienky a obrazy zamerané na Boha, môžeme vstúpiť do hlbokej intimity s Ním. To je podstata duchovného tanca. 
Stretneme sa?
 
Vstupné dobrovoľné (odhadované náklady 7€ na osobu)
Prihlasovanie (kapacita obmedzená): https://bit.ly/modlitbatancom
Je potrebné si priniesť teplé a pohodlné oblečenie, topánky so svetlou podrážkou (inak budete v ponožkách) alebo náhradné ponožky, prípadne cvičky.
Dátum udalosti: 
10.06.2022 - 18:0020:00

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária