Otváracie hodiny
  • PO - ŠT : 15:00 - 21:00
  • PI : 15:00 - 22:00
  • NE : 17:30 - 21:30

Otvorené stretnutia pre verejnosť o svojpomocných spoločenstvách anonymných alkoholikov

Dátum udalosti: 
18.02.2020 - 18:0019:30

Členovia svojpomocných spoločenstiev Anonymných Alkoholikov, Anonymných Narkomanov, Anonymných Gamblerov, Dospelé deti alkoholikov, Al-Anon (rodinní príslušníci a priatelia alkoholikov), ktorí pomáhajú trpiacim závislým a ich rodinným príslušníkom na ceste uzdravovania, Vás pozývajú na cyklus prednášok, výpovedí a rozhovorov na témy týkajúce sa pomoci pri uzdravovaní sa z rôznych závislostí.

 

Otvorené stretnutia pre verejnosť sa konajú každý tretí utorok v mesiaci o 18:00 hod. 

 

September = SA (Anonymní Sexholici)

Október = NA (Anonymní Narkomani)

November = AlAnon (Rodinní príslušníci alkoholikov)

December = AA (Anonymní Alkoholici)

Január = GA (Anonymní Gembleri)

Február = AA (Anonymní Alkoholici)

Marec = DDA (Dospelé deti alkoholikov)

Apríl = EA (Emotici, ľudia s problémom zvládať svoje emócie)

Máj = AA (Anonymní Alkoholici)

Jún = AlAnon (Rodinní príslušníci alkoholikov)

 

Stretnutie sa bude konať v prednáškovej miestnosti.

 

Partneri projektu

Podporujeme

Rádio Mária