Otváracie hodiny
  • PO - ŠT : 15:00 - 21:00
  • PI : 15:00 - 22:00
  • NE : 17:30 - 21:30

Otvorené stretnutia pre verejnosť o svojpomocných spoločenstvách Anonymných ...

Dátum udalosti: 
Repeats every month on február, máj, október, november on the third utorok 5 times.
18.09.2018 - 18:0019:30

Členovia svojpomocných spoločenstiev Anonymných Alkoholikov, Anonymných Narkomanov, Anonymných Gamblerov, Al-Anon (rodinní prislušníci a priatelia alkoholikov), Dospelé deti alkoholikov, ktorí pomáhajú trpiacim závislým a ich rodinným príslušníkom na ceste uzdravovania, Vás pozývajú na cyklus prednášok, výpovedí a rozhovorov na témy týkajúce sa pomoci pri uzdravovaní sa z rôznych závislostí.

Otvorené stretnutia pre verejnosť sa konajú každý tretí utorok v mesiaci o 18:00 hod v prednáškovej miestnosti.

September = SA (Anonymní Sexholici)
Pomoc ľuďom s nezdravým sexuálnym správaním a myslením. Odpovede na spoločné otázky. Stretnutie s členmi spoločenstva SA/ Anonymní sexholici, otvorené stretnutie pre verejnosť

Október = NA (Anonymní Narkomani)

November = AA (Anonymní Alkoholici)

December = AlAnon (Rodinní príslušníci alkoholikov)

Január = GA (Anonymní Gambleri)

Február = AA (Anonymní Alkoholici)

Marec = DDA (Dospelé deti alkoholikov)

Apríl = EA (Anonymní Emotici)

Máj = AA (Anonymní Alkoholici)

Jún = AlAnon (Rodinní príslušníci alkoholikov)

   Dobromat.sk - nákup, ktorý pomáha