Otvorené stretnutia pre verejnosť o svojpomocných spoločenstvách rodinných príslušníkov alkoholikov

Členovia svojpomocných spoločenstiev Anonymných Alkoholikov, Anonymných Narkomanov, Anonymných Gamblerov, Dospelé deti alkoholikov, Al-Anon (rodinní príslušníci a priatelia alkoholikov), ktorí pomáhajú trpiacim závislým a ich rodinným príslušníkom na ceste uzdravovania, Vás pozývajú na cyklus prednášok, výpovedí a rozhovorov na témy týkajúce sa pomoci pri uzdravovaní sa z rôznych závislostí.

Otvorené stretnutia pre verejnosť sa konajú každý tretí utorok v mesiaci o 18:00 hod. 

Stretnutie sa bude konaťv prednáškovej miestnosti na 1. poschodí.

Dátum udalosti: 
18.06.2024 - 18:00

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária