Otváracie hodiny
  • PO - ŠT : 15:00 - 21:00
  • PI : 15:00 - 22:00
  • NE : 17:30 - 21:30

Výstavy

Kúsok neba & kúsok zeme - Vladislav Malast

Milí hostia Domu Quo Vadis,

výstavu deviatich obrazov, ktoré sa Vám v týchto dňoch predstavujú, som pôvodne zamýšľal nazvať „Obrazy a obrázky“. Názov by viac poukázal na ich formálnu vlastnosť: môžu byť vnímané ako maľované koláže vyskladané z množených, zrkadlených či rôzne geometricky usporiadaných „obrazov v obraze“. To, čo pritom skladajú a rozkladajú, sú často prevzaté vzory, napríklad malieb starých majstrov. A tiež sú viac-menej dôsledne vedenou maľbou, dnes často označovanou ako „poctivá“ – pravda, podľa zdatností autora, amatérskeho maliara – aj pre tento dôvod to slovíčko s veľmi jemnou iróniou, „obrázky“. V tomto prostredí, kde sú dnes obrazy vystavené, však považujem za vhodnejší súčasný názov. Lepšie Vám môže pomôcť pri nadviazaní duchovného dialógu, a to aj napriek tomu, že vznik diel nenapĺňal čisto náboženský program. Veď to by náš názov výstavy mohol ostať iba pri jeho prvej (nebeskej) polovici. A to by bola škoda. Pamätáte sa na film Buďte dobrí ak môžete? Svätý Ignác sa v ňom milo nahneval na svätého Filipa z Neri, lebo učil deti, že Boh je „hore na nebi“. Ten sa pravdaže bránil známymi slovami z modlitby Pána, ale my dnes dobre vieme, že tento svätec videl a chválil Boha vo všetkom dobrom, čo žil vo svete. A tak Vám ponúkam nie Ukrižovanie samé o sebe, ale mladé návštevníčky v múzeu v belgickom Leuven, ktoré stoja pred Ukrižovaním od Michiela van Coxie. Prezentujem Vám nielen býka na obraze štyroch evanjelistov, ale hneď aj na obraze štyroch španielských toreadorov. Inde figurujú fantazijné citácie od Maxa Ernsta, no tie naopak neostali bez stôp kresťanskej kultúry: rozpoznávate medzi nimi fragmenty z obrazu sv. Cecílie? A ostatné je už teraz na Vás. Prajem Vám príjemné pozeraniei zamýšľanie.

Vladislav Malast, autor

Trvanie výstavy: 
02.09.2014 - 14:3030.09.2014 - 19:00

Výstava: Neznáme Burundi a "známy" Sudán

Byť neznámy aj známy. Vedieť spojiť dva úplne rozdielne svety. Prijať to, čo ich oddeľuje. Žiť život trochu inak. Pozývame Vás na vernisáž a výstavu o tom, ako sme žili žijeme ako mzungu

Trvanie výstavy: 
02.06.2014 - 16:0030.06.2014 - 21:00

Roma ART - Výstava Rómskych umeleckých diel

Pozývame Vás na otvorenie výstavy rómskych umeleckých diel v Dome Quo Vadis. Hosťom bude umelecký rezbár Milan Krajňák a hrať bude kapela Čičava band. Výstava potrvá do konca mája.

Pastoračné centrum Rómov bolo zriadené v roku 2005 prešovským arcibiskupom ThDr. Jánom Babjakom, SJ. Jeho činnosť zastrešuje občianske združenie Horúci tím.

Víziou je: „Rastúci tím ľudí, ktorí budú vplývať a pracovať na tom, aby evanjelium a jeho zásady prenikli do rómskych komunít.“

Začínali sme s dvoma malými skupinkami – spolu cca. 15 mužov a chlapcov a na stretávanie nám na osade v Hlinnom stačila prerobená garáž. Naše aktivity sa postupne rozšírili na osady v Čičave, Hlinnom, Soli, Bystrom, Čaklove, Zámutove, Jastrabí n/T.

Základ tvoria pravidelné stretávania rôznych formačných skupiniek priamo na rómskych osadách.

Od roku 2006 sme začali s formačnou školou pre rómskych dobrovoľníkov, formou víkendových stretnutí v PCR. Jedným z našich hlavných zámerov a tiež zámerom týchto škôl je vyformovať  lídrov z radov Rómov, ktorí budú vo svojich komunitách spolupracovať a pracovať na rozvoji duchovného, kultúrneho i spoločenského života.

Aktivity priamo v PCR sú popri aktivitách pre obyvateľov Čičavy, ktoré bežia i počas týždňa, tiež pobytové.

viac informácií tu

Trvanie výstavy: 
14.05.2014 - 16:0031.05.2014 - 21:00

Dejiny kostola sv. Jána z Mathy ("trojička")

PROGRAM: Príhovor farára Jána Adamusa, poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na oprave • Vernisáž výstavy

o dejinách kostola sv. Jána z Mathy • Prednáška o ráde Trinitárov, o dejinách ich bratislavského kláštora a neskôr

farského kostola sv. Jána z Mathy a o výsledkoch nového pamiatkového prieskumu (Mgr. Maroš Mačuha)

• Baroková hudba Tomáš Surý (o.z. Theatrica) • Uvidíte aj vernú rekonštrukciu odevu stredovekého

trinitárskeho mnícha a Templárskych rytierov z 12. storočia v plnej zbroji • Moderuje Maroš Mačuha

Pondelok 14. apríla 2014 o 17.00 hod.,

v pastoračnom centre Dom Quo Vadis na Hurbanovom námestí

Zároveň Vás pozývame na občerstvenie.

Zbierka na obnovu fasády kostola pokračuje. Prispejte prosím aj vy na účet číslo: 1234512345/6500

Výstava potrvá do konca apríla.

Trvanie výstavy: 
14.04.2014 - 15:0030.04.2014 - 15:00

Výstava ÚPN

Pozývame Vás na výstavu Ústavu pamäti národa pri príležitosti 26.výročia Sviečkovej manifestácie.

Vernisáž k výstave začne 25. marca o 20:00 hodine v rámci dňa zápasu za ľudské práva

Trvanie výstavy: 
25.03.2014 - 19:0025.04.2014 - 21:00

Výstava: Iný pohľad na drevo - Reliéfy

SLOVENSKA TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE
ODDELENIE DREVA CELULÓZY A PAPIERA

a Pavel Krkoška, autor

Vás pozývajú na otvorenie výstavy
Another sight on wood II. / Iný pohľad na drevo II.
Reliefs / Reliéfy


ktorá sa uskutoční 6. 03. 2014 o 17:00
 v Dome Quo Vadis na Trojičnom námestí v Bratislave
Hostí medzinárodnej konferencie WPP PA
pozývame v dňoch 12. a 13. marca.
Výstava bude prístupná do 31. 3. 2014
(pondelok – piatok 16:30 – 21:00, nedeľa 17:30 – 21:30)

 

Insitný rezbár Pavel Krkoška je pôvodom Kysučan. Po absolvovaní štúdia na Slovenskej technickej univerzite v roku 1962 zostal tejto vzdelávacej inštitúcii verný. Jeho druhou láskou sa stal Lamač, kde dodnes žije a tvorí. Vo svojej rezbárskej tvorbe, ktorou sa intenzívne začal zaoberať od svojich 40-tich rokov, zachytáva obrazy detstva, prírodu, rodinné udalosti, práce na poli, v záhradách, vinohradoch, portréty blízkych priateľov. Zaujíma ho intimita ľudového prostredia, stvárňuje interiéry dedinských domácností, exteriér prírody, v ktorom je stopa a práca človeka veľmi dôležitou súčasťou dňa aj noci, radosti zo života, ale aj ťažkou prácou, ktorá mu dodáva vážnosť bytia. Človek a príroda sú tu v absolútnej symbióze, často sa vzájomne stotožňujú. Osobnosti nášho kultúrneho života (Cyrila a Metoda, Gorazda, portréty umelcov, ako Ondreja Zimku, či Petra Ondreičku) zobrazuje v priestorových portrétoch a v dimenziách tvarovo abstraktných riešení.

Trvanie výstavy: 
06.03.2014 - 16:0031.03.2014 - 19:00

Katarína Böhmová - Liturgcké rúcha

Pozývame Vás na výstavu

liturgických rúch a ornátov od akademickej maliarky Kataríny Böhmovej,

ktorá začína 6. februára. Vernisáž k výstave sa bude konať v pondelok 10. februára o 18:00.

 

Príhovor autorky:

Otázky chrámového umenia a tvorby liturgických rúch sa v poslednom období mojej tvorivej cesty stali pre mňa naliehavými a pocítila som vnútornú túžbu vniknúť viac do podstaty liturgického odevu a jeho významu.
Predo mnou sa otvorila nová etapa osobného hľadania a chápania významu slávenia liturgie. Stala sa pre mňa cestou nádeje. „Kresťanská liturgia je liturgiou cesty, liturgiou putovania k premene sveta. A tá sa dosiahne len vtedy, ak bude Boh ,všetko vo všetkom´,“ (Joseph Ratzinger, Duch liturgie, Trnava 2005).
Myšlienka cesty liturgie ma priviedla k premýšľaniu nad liturgickým slávením a sprítomňovaním Kristovej obety, kde sa prelína v čase minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Pri kňazskej vysviacke Cirkev činí hmatateľnou skutočnosť kňazstva. Kňaz koná „in persona Christi“, v mene Krista. Dochádza tu k výmene odevu, k novému spoločenstvu s Kristom, potvrdenému slovami: „Ad sum – Som pripravený.“ Vonkajším spôsobom sa sviatosť kňazstva prejavuje pri obliekaní liturgických rúch. Jej vnútorná úloha značí: Obliecť si Krista, dať sa mu tak, ako sa on dáva nám. Táto úloha sa opakuje pri každej svätej omši. Vziať si odev značí vysluhovať vnútorné „áno“ tomuto poslaniu. Je to odev „Kristovej lásky“, ktorý má všetky podoby života nášho Spasiteľa. Hlboká symbolika liturgických farieb je pre výtvarnú prácu bohatým inšpirujúcim artefaktom.
Spomienka na Poslednú večeru umožňuje účasť na Ježišovom konaní a zároveň sa nám ponúka prijímanie premenených darov, ktoré sa pre nás stávajú posilou, „viaticum“ – chlebom na cestu. Kríž a vzkriesenie napĺňajú kresťanský kult v plnom význame.
Premýšľanie a spoznávanie podstaty slávenia liturgie ma postupne vovádzali do hľadania spôsobov, ako vyjadriť na ploche liturgického rúcha moje osobné vnímanie a chápanie predkladaného tajomstva. Zvolila som si stred rúcha a vertikálne riešenie vsadenia maľovanéhoa neskôr zošívaného pásu, na ktorom som nachádzala priestor na moje vlastné tvorivé úsilie.
Téma kríža, ktorý ma nekonečné množstvo atribútov, sa stala prvotnou v mojich maľbách na hodváb. Kríž je miestom našej spásy, je miestom utrpenia, umučenia, je studnicou, z ktorej pijem, je svetlom, nádejou, je Farebným krížom, ako som ho nazvala vo svojej mladosti, keď som hľadala spôsob na vyjadrenie lásky. Ďalej je miestom, kde si človek líha v náročných okamihoch žitia, stáva sa „sladkým jarmom“, a tak ako je liturgické rúcho v prenesenom význame „jarmom“, ktoré nie je ťažké, tak sa kríž stáva kľúčom, ktorý otvára srdcia, kľúčom k jednote, ku ktorej smeruje ľudstvo, k uskutočneniu Ježišovho závetu Ut omnes unum sint...
Kríž sa môže stať ikonou, na ktorú sa dá neprestajne hľadieť, možno sa ponárať do jej svetla a načierať do mora milostí, ktoré z nej pramenia. Tu sa dá nájsť pokoj, útecha a sila do všedných dní.
V tejto symbolike som prechádzala od konkrétneho vyjadrenia k prelínaniu horizontál a vertikál, ktoré sú pretínaním sa ľudského a Božieho života. Neskôr som prešla k voľnejšiemu vyjadreniu témy a prichádzali nové námety, ako Kalich dobrorečenia, Plod života, Keď zakvitne strom, Ja som vinič, Slnko spásy, Stará a nová zmluva, Veža zo slonovej kosti.
Od maľovaného rúcha som prešla k technike skladania a zošívania prírodných, bielych, krémových bielych a zlatistých štruktúr a materiálov, ktoré na ploche odevu vytvárajú akúsi architektúru a pevnú stavbu, zloženú v prenesenom význame z množstva rukopisov, z ktorých pozostáva Sväté písmo. Mozaika farieb, maľovaných i textilných štruktúr môže evokovať pevný a silný chrám, večné mesto Jeruzalem, mesto, v ktorého strede prebýva sám Pán. Toto jestvovanie je vyjadrené zlatým štvorcom uprostred rúcha. Pôsobí ako otvorený svätostánok, kam môže každý vstúpiť a načierať z prameňa živej vody.
Liturgické rúcho, pôvodne nazývané casula (domček), sa stáva odevom lásky, odevom, ktorý symbolizuje predobraz nového odevu v krste a vo viere. Jeho význam je tak široký, bohatý a dáva hlboké možnosti pre tvorivý rozvoj a hľadanie osobných tvorivých interpretácií.

Katarína Böhmová, Bratislava 2014

Trvanie výstavy: 
06.02.2014 - 15:3003.03.2014 - 20:00

Výstava Zuzany Chochulovej - Moja cesta za Bohom

Pozývame Vás na výstavu obrazov Zuzany Chochulovej, ktoré budú vyvesené v prednáškovej miestnosti Domu Quo Vadis.

Výstava má názov Moja cesta za Bohom (Ef 2, 4-5,8)

Vernisáž sa uskutoční 4. februára o 19. hodine

Trvanie výstavy: 
04.02.2014 - 18:0003.03.2014 - 23:00

Svietiene - Peter Sedlák

Pozývame Vás na výstavu dokumentárnych fotografií zo života zasvätených ľudí od Petra Sedláka s názvom

Svietiene

Vernisáž k výstave sa uskutoční 7. janára 2014 o 18:00 v Dome Quo Vadis. Výstava potrvá do konca januára. Vo februári bude opäť nová výstava.

P.S: názov výstavy nie je preklep, ale podnet k úvahe...

Trvanie výstavy: 
07.01.2014 - 17:0031.01.2014 - 22:00

Misia Peru

Pozývame Vás na výstavu fotografií Lenky Adamčíkovej Kostolanskej zo svojej cesty po juhoamerickom Peru.

Trvanie výstavy: 
13.12.2013 - 23:0021.01.2014 - 22:00

Stránky

Partneri projektu

Podporujeme

Rádio Mária