Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

Jej dejiny siahajú do XIII. storočia, keď sviatok ustanovil pápež Urban IV. Sviatok potvrdzoval vieru Cirkvi v reálnu prítomnosť Ježiša Krista pod spôsobmi chleba a vína. Vyjadrenie "pod spôsobmi" sa snaží obsiahnuť vieru, že to, čo prijímame nie je chlieb a víno, ale skutočné telo a krv Krista, ktorá má iba vonkajšie znaky chleba a vína.
Zakrátko sa k sláveniu pridali aj procesie s eucharistiou, ktoré sú verejným vyjadrením viery v Kristovu prítomnosť.

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária