Otváracie hodiny
 • PO - ŠT : 15:00 - 21:00
 • PI : 15:00 - 22:00
 • NE : 17:00 - 21:00

Psychologické poradenstvo

Ponúkame psychologické poradenstvo, psychodiagnostiku, psychoterapiu, odborné konzultácie, výcvikové a intervenčné programy.

Termín stretnutia je možné dohodnúť telefonicky na 0918 588 912 a 0949 742 461 .

Problémové okruhy

 • osobnostné krízy a psychické problémy 
 • psychotraumy
 • manželská a partnerská kríza
 • domáce násilie
 • výchovné a vývinové problémy detí
 • problémy s deťmi v škole - poruchy učenia, správania, osobnostné a vzťahové problémy
 • diagnostika schopností a vlastností 
 • zdravotné problémy a ich vplyv na psychiku
 • komunikácia a vzťahy medzi ľuďmi

Odborná pomoc je poskytovaná

 • dospelým jednotlivcom
 • dvojiciam (partnerským, manželským)
 • rodičom s malými, dospievajúcimi i dospelými deťmi
 • osamelým ľudom
 • študentom a mladým ľuďom
 • seniorom
 • skupinám (výcvikové a terapeutické programy)

Špeciálne intervenčné programy pre deti

 • Preventívny individuálny program pre deti od 4 rokov do nástupu do školy, ktorý je zameraný na orientáciu dieťaťa vo svete, orientáciu osobou, miestom, časom, sociálnu a informačnú orientáciu. Deti po absolvovaní programu nemávajú adaptačné problémy po nástupe do školy.
 • Program pre rozvoj pozornosti pre deti od 8 - 12 rokov (hlavne u detí s LMD, pomalých, s neurotickými a dyslektickými problémami).

Partneri projektu

Podporujeme

Rádio Mária