Výstavy

Trvanie výstavy: 4. 6. 202426. 6. 2024
Výber z tvorby - ZUŠ sv.
Trvanie výstavy: 8. 5. 202431. 5. 2024

Mgr.art. Kamil Jurašek: Vernisáž výstavy: Cesty svetla. 7.5.2024 o 18.00 hod.

Výstava predstaví obrazy prešovského výtvarníka Kamila Jurašeka. Autor sa venuje
maľbe, grafike, šperku, inštalácii, fotografii a predovšetkým rôznym maliarskym a
grafickým technikám, ktoré kontinuálne rozvíja spolu so svojou originálnou autorskou
technikou, ktorú vynašiel. Touto špeciálnou metódou je zmena toho istého obrazu

Trvanie výstavy: 2. 4. 20245. 5. 2024

Výstava ikon

Trvanie výstavy: 6. 3. 202427. 3. 2024

„Ženou sa nenarodíte, stávate sa ňou,“

Trvanie výstavy: 12. 2. 202410. 3. 2024

Výstava seniorov denného stacionára Spolku sv. Vincenta de Paul.

Uskutoční sa v prednáškovej miestnosti na 1. poschodí.

Trvanie výstavy: 5. 2. 202429. 2. 2024

Kate Grishakova je slovenska umelkyňa. Žije dnes v Bratislave, venuje sa maľbe. Ústrednou inšpiráciou jej tvorby je prostredie, v ktorom žije, a predovšetkým krajina v jej nekonečných podobách. Maľuje olejom a akvarelom prípadne gvašom, olejovými pastelmi farebné prežiarené prírodné scenérie i mestské zákutia. 
Vychádza z realistického tvaroslovia poznačeného poeticko - lyrickým akcentom a niektorými prvkami impresionistickej maľby.

Trvanie výstavy: 9. 1. 202431. 1. 2024
Trvanie výstavy: 23. 12. 20237. 1. 2024

Prajeme Vám dôveru,

Trvanie výstavy: 4. 12. 202321. 12. 2023

v prednáškovej

a v suteréne sú vystvané diela.

Pozývame.

Trvanie výstavy: 5. 12. 202321. 12. 2023

Stránky

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária