Otváracie hodiny
  • PO - ŠT : 15:00 - 21:00
  • PI : 15:00 - 22:00
  • NE : 17:30 - 21:30

Výstavy

Daniela Rešetková: Stretnutia farieb

Narodila som sa a žijem v Trenčíne. Kreatívna činnosť siaha do obdobia detstva, veľmi rada som kreslila, a vytvárala zaujímavé, nové veci, navštevovala som výtvarnícky krúžok, navštevovala rôzne umelecké workshopy a rôzne umelecké podujatia. Vo svojej pedagogickej praxi som pracovala so stredoškolskou mládežou,  v rámci voľného času mládeže viedla som 12 rokov kreatívny krúžok. S našimi výrobkami sme sa úspešne zúčastňovali celoštátnych výstav. V tvorivej činnosti som pokračovala aj vo svojom voľnom čase. Venovala som sa predovšetkým  maľovaniu obrázkov,  vyšívaniu obrazov.

Dátum vernisáže: 
03.02.2020 - 15:00
Trvanie výstavy: 
03.02.2020 - 15:0029.02.2020 - 21:00

Špirály II - výstava

Špirály II
Autorka výstavy, Mgr.art. Katarína Vavrová sa narodila v roku 1967 v Bratislave, kde vyštudovala Koncertné klavírne umenie na VŠMU v Bratislave a po celú svoju profesnú činnosť sa dodnes venuje klavírnej interpretácii a pedagogike. Bola tiež zakladajúcou a dlhoročnou členkou zboru a komorného inštrumentálneho súboru Chorus Salvatoris pri Jezuitskom kostole v Bratislave, ktorý v tomto roku oslávi svoje 30 výročie založenia.
Katarína Vavrová žije s manželom a s dcérou v Stupave, kde v máji 2019 usporiadala svoju prvú výstavu šperkov Špirály.

Dátum vernisáže: 
08.01.2020 - 18:00
Trvanie výstavy: 
08.01.2020 - 18:0031.01.2020 - 21:00

Výstava prác žiakov zo ZUŠ Sv. Cecílie

Dátum vernisáže: 
03.12.2019 - 18:00
Trvanie výstavy: 
03.12.2019 - 15:0020.12.2019 - 21:00

Výstava veľkoformátových fotografií Aggiornamento

Kto je autorom vystavovaných fotografií?
Sú to fotografovia zo spoločenstva Člověk a Víra. Toto spoločenstvo zastrešuje prácu dobrovoľných fotografov, ktorí umeleckou formou dokumentujú významné cirkevné podujatia u nás doma (Slovensko a Česko) a v zahraničí. V súčasnosti má spoločenstvo viac ako stoštyridsaťčlenov v celej Českej republike a päť na Slovensku - prevažne amatérov a poloprofesionálov, ale aj ľudí, ktorých fotografia živí, veriacich, hľadajúcich aj neveriacich, katolíkov aj ľudí z

Dátum vernisáže: 
11.11.2019 - 18:00
Trvanie výstavy: 
11.11.2019 - 15:0030.11.2019 - 21:00

DETI PATRÓNKY

Projekt výstavy a knižnej publikácie DETI PATRÓNKY vznikol pri príležitosti 10. výročia spolupráce Katedry fotografie a nových médií na VŠVU v Bratislave s Odborným učilišťom a Domovom sociálnych služieb Rosa na Dúbravskej ceste v Bratislave. Fotografie sociálneho dokumentu boli vytvorené v rámci predmetu Dokumentárnej fotografie v akademických rokoch 2009 – 2019. Autor projektu: doc. MgA. Jozef Sedlák.

Dátum vernisáže: 
09.10.2019 - 18:00
Trvanie výstavy: 
04.10.2019 - 15:0031.10.2019 - 21:00

Drahomíra Lányi: Meditácie o svetle

Výstava Drahomíry Lányi vychádza z práce s transparentnými materiálmi a ich vrstvením. Pracuje s tematizovaním svetla v jeho doslovných aj symbolických a metaforických rovinách.

Dátum vernisáže: 
04.10.2019 - 17:0018:30
Trvanie výstavy: 
04.10.2019 - 17:0003.11.2019 - 21:30

Dar života a umenia

Pozývame na výstavu obrazov a koláží akad.mal.Evy Trizuljakovej in memoriam a jej detí.
 
Vernisáž bude 5.9.2019 o 17:00
Výstava potrvá do 30.9.2019
Výstava bude spojená s predajom.
Výťažok bude venovaný na mobilný hospic SLNEČNICA - združenie, ktoré sa stará o zomierajúcich a dlhodobo chorých v domácej starostlivosti v Bratislave.
Dátum vernisáže: 
05.09.2019 - 17:0019:00
Trvanie výstavy: 
05.09.2019 - 17:0030.09.2019 - 21:00

Výstava prác žiakov výtarného odboru ZUŠ sv. Cecílie

Pozývame Vás na výstavu

prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ sv. Cecílie

Vernisáž výstavy sa bude konať 10.6.2019  o 17:00

Dátum vernisáže: 
10.06.2019 - 17:0018:30
Trvanie výstavy: 
10.06.2019 - 17:0028.06.2019 - 22:00

Výstava víťazných diel súťaže - Rodina a základné ľudské právo na život

Výstava prezentuje práce, ktoré boli vybrané v súťaži 3. ročníka s názvom "Rodina a základné ľudské právo na život" v roku 2019.

Dátum vernisáže: 
04.05.2019 - 10:3012:00
Trvanie výstavy: 
04.05.2019 - 10:3031.05.2019 - 22:00

Hra na múzeum - Výstava prác žiakov SZUŠ Osloboditeľská

Vystavené budú práce žiakov SZUŠ Osloboditeľská 27, výtvarného odboru vo veku od 4-16 rokov. Pri tvorení prác sme sa zamerali na významné medzníky v histórii umenia, podľa jednotlivých kontinentov (Amerika, Európa, Afrika, Ázia, Austrália), vďaka čomu si žiaci mohli vyskúšať rôznorodé techniky a spoznať zaujímavosti z minulosti. Ak ste aj vy zvedaví, ako si s jednotlivými námetmi poradili samotní žiaci a zároveň tvorili umenie ľudia z rôznych končín sveta, ste srdečne pozvaní na túto výstavu.

Dátum vernisáže: 
02.05.2019 - 18:0019:30
Trvanie výstavy: 
02.05.2019 - 18:0028.05.2019 - 21:00

Stránky

Dobromat.sk - nákup, ktorý pomáha

Partneri projektu

Podporujeme

Rádio Mária