Otváracie hodiny
  • PO - ŠT : 15:00 - 21:00
  • PI : 15:00 - 22:00
  • NE : 17:30 - 21:30

Výstavy

Výstava detských prác zo ZUŠ sv Cecílie

Dátum vernisáže: 
01.06.2020 - 09:00
Trvanie výstavy: 
01.06.2020 - 09:0029.06.2020 - 20:00

Otvárame 1.6.

Dátum vernisáže: 
28.05.2020 (celý deň)
Trvanie výstavy: 
28.05.2020 - 14:1525.06.2020 - 14:15

Obklopení krásou

Autorka výstavy Mgr. Katarína Bencová žije v Modre. Maľovanie a kreatívna tvorba rôzneho druhu ju zaujímali už od detstva. Tvorí vo voľnom čase, ale maľovanie využíva aj v práci. Je pre ňu radosťou, o ktorú sa chce podeliť s ostatnými. Vystavuje na spoločných výstavách v MK regióne. Toto je jej prvá samostatná výstava.

Dátum vernisáže: 
13.04.2020 (celý deň)
Trvanie výstavy: 
06.04.2020 - 15:0030.04.2020 - 21:00

Rodina a základné ľudské právo na život

4. ročník súťaže RODINA A ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVO NA ŽIVOT 
Cieľom celoslovenskej súťaže „Rodina a Základné ľudské právo na život“ je zapojiť žiakov a študentov základných a stredných škôl do vnímania a prežívania dôležitosti rodiny, dobrých vzťahov v rodine aj mimo nej a do vnímania dôležitosti ochrany života každého človeka bez ohľadu na jeho rasu, postavenie, veľkosť, či iné parametre. Chceme dať žiakom príležitosť vyjadriť sa k témam, ktoré sa hlboko týkajú aj ich samých a sú aktuálnymi a kľúčovými spoločenskými otázkami.

Dátum vernisáže: 
03.05.2020 (celý deň)
Trvanie výstavy: 
01.05.2020 - 15:0031.05.2020 - 21:00

SOM TU - výstava prác rómskych detí z osady v Žehre

SOM TU
je názov výstavy prác rómskych detí, ktoré vytvorili na tábore v Lomnistej v roku 2018. Deti z osady Dobrá vôľa v Žehre pracovali s hlinou a spolu so Stankou Kotučkovou vytvorili nádherné diela. Obrazy - Motýľ, ktoré namaľovali na dennom tábore v Žehre v roku 2019. V Jelke, kde pokračoval denný tábor v lete 2019 vytvorili deti spolu so Zuzkou Šipošovou - Husenicu. Výstavu realizuje Občianske združenie - Otcov Dom v Jelke.

Dátum vernisáže: 
09.03.2020 - 18:0019:30
Trvanie výstavy: 
02.03.2020 - 15:0031.03.2020 - 21:00

Vtáky v Bratislave

Katarína Turecká vystavuje v mesiaci február svoj pohľad na ornitológiu.Tu je viac o nej. Študovala na Prírodovedeckej fakulte UK odbor biológia. Zaoberám sa ornitológiou, publikujem svoje pozorovania a fotografovanie prírody je mojim koníčkom. Nie som profesionál, fotografujem pre  potešenie moje a mojich známych.Vydávam aj kalendáre s motívom prírody. Študovala som aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Angažujem sa aj v tejto oblasti. Som členkou kresťanského spoločenstva Pútnické bratstvo-Sprevádzajúci.

Dátum vernisáže: 
03.02.2020 - 18:00
Trvanie výstavy: 
03.02.2020 - 18:0029.02.2020 - 21:00

Daniela Rešetková: Stretnutia farieb

Narodila som sa a žijem v Trenčíne. Kreatívna činnosť siaha do obdobia detstva, veľmi rada som kreslila, a vytvárala zaujímavé, nové veci, navštevovala som výtvarnícky krúžok, navštevovala rôzne umelecké workshopy a rôzne umelecké podujatia. Vo svojej pedagogickej praxi som pracovala so stredoškolskou mládežou,  v rámci voľného času mládeže viedla som 12 rokov kreatívny krúžok. S našimi výrobkami sme sa úspešne zúčastňovali celoštátnych výstav. V tvorivej činnosti som pokračovala aj vo svojom voľnom čase. Venovala som sa predovšetkým  maľovaniu obrázkov,  vyšívaniu obrazov.

Dátum vernisáže: 
03.02.2020 (celý deň)
Trvanie výstavy: 
03.02.2020 - 15:0029.02.2020 - 21:00

Špirály II - výstava

Špirály II
Autorka výstavy, Mgr.art. Katarína Vavrová sa narodila v roku 1967 v Bratislave, kde vyštudovala Koncertné klavírne umenie na VŠMU v Bratislave a po celú svoju profesnú činnosť sa dodnes venuje klavírnej interpretácii a pedagogike. Bola tiež zakladajúcou a dlhoročnou členkou zboru a komorného inštrumentálneho súboru Chorus Salvatoris pri Jezuitskom kostole v Bratislave, ktorý v tomto roku oslávi svoje 30 výročie založenia.
Katarína Vavrová žije s manželom a s dcérou v Stupave, kde v máji 2019 usporiadala svoju prvú výstavu šperkov Špirály.

Dátum vernisáže: 
08.01.2020 - 18:00
Trvanie výstavy: 
08.01.2020 - 18:0031.01.2020 - 21:00

Výstava prác žiakov zo ZUŠ Sv. Cecílie

Dátum vernisáže: 
03.12.2019 - 18:00
Trvanie výstavy: 
03.12.2019 - 15:0020.12.2019 - 21:00

Výstava veľkoformátových fotografií Aggiornamento

Kto je autorom vystavovaných fotografií?
Sú to fotografovia zo spoločenstva Člověk a Víra. Toto spoločenstvo zastrešuje prácu dobrovoľných fotografov, ktorí umeleckou formou dokumentujú významné cirkevné podujatia u nás doma (Slovensko a Česko) a v zahraničí. V súčasnosti má spoločenstvo viac ako stoštyridsaťčlenov v celej Českej republike a päť na Slovensku - prevažne amatérov a poloprofesionálov, ale aj ľudí, ktorých fotografia živí, veriacich, hľadajúcich aj neveriacich, katolíkov aj ľudí z

Dátum vernisáže: 
11.11.2019 - 18:00
Trvanie výstavy: 
11.11.2019 - 15:0030.11.2019 - 21:00

Stránky

Partneri projektu

Podporujeme

Rádio Mária