Výstavy

Trvanie výstavy: 8. 1. 202031. 1. 2020

Špirály II
Autorka výstavy, Mgr.art. Katarína Vavrová sa narodila v roku 1967 v Bratislave, kde vyštudovala Koncertné klavírne umenie na VŠMU v Bratislave a po celú svoju profesnú činnosť sa dodnes venuje klavírnej interpretácii a pedagogike. Bola tiež zakladajúcou a dlhoročnou členkou zboru a komorného inštrumentálneho súboru Chorus Salvatoris pri Jezuitskom kostole v Bratislave, ktorý v tomto roku oslávi svoje 30 výročie založenia.

Trvanie výstavy: 3. 12. 201920. 12. 2019
Trvanie výstavy: 11. 11. 201930. 11. 2019

Kto je autorom vystavovaných fotografií?

Trvanie výstavy: 4. 10. 201931. 10. 2019

Projekt výstavy a knižnej publikácie DETI PATRÓNKY vznikol pri príležitosti 10. výročia spolupráce Katedry fotografie a nových médií na VŠVU v Bratislave s Odborným učilišťom a Domovom sociálnych služieb Rosa na Dúbravskej ceste v Bratislave. Fotografie sociálneho dokumentu boli vytvorené v rámci predmetu Dokumentárnej fotografie v akademických rokoch 2009 – 2019. Autor projektu: doc. MgA. Jozef Sedlák.

Trvanie výstavy: 4. 10. 20193. 11. 2019

Výstava Drahomíry Lányi vychádza z práce s transparentnými materiálmi a ich vrstvením.

Trvanie výstavy: 5. 9. 201930. 9. 2019
Pozývame na výstavu obrazov a koláží akad.mal.Evy Trizuljakovej in memoriam a jej detí.
 
Vernisáž bude 5.9.2019 o 17:00
Výstava potrvá do 30.9.2019
Výstava bude spojená s predajom.
Výťažok bude venovaný na mobilný hospic SLNEČNICA - združenie, ktoré sa stará o zomierajúcich a dlhodobo chorých v domácej starostlivosti v Bratislave.
Trvanie výstavy: 10. 6. 201928. 6. 2019

Pozývame Vás na výstavu

prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ sv. Cecílie

Vernisáž výstavy sa bude konať 10.6.2019  o 17:00

Trvanie výstavy: 4. 5. 201931. 5. 2019

Výstava prezentuje práce, ktoré boli vybrané v súťaži 3. ročníka s názvom "Rodina a základné ľudské právo na život" v roku 2019.

Trvanie výstavy: 2. 5. 201928. 5. 2019

Vystavené budú práce žiakov SZUŠ Osloboditeľská 27, výtvarného odboru vo veku od 4-16 rokov. Pri tvorení prác sme sa zamerali na významné medzníky v histórii umenia, podľa jednotlivých kontinentov (Amerika, Európa, Afrika, Ázia, Austrália), vďaka čomu si žiaci mohli vyskúšať rôznorodé techniky a spoznať zaujímavosti z minulosti.

Trvanie výstavy: 2. 4. 201930. 4. 2019
Výstava Momentum sa uskutoční v prednáškovej miestnosti, na prvom poschodí.
 
Welcome to the opening ceremony of Eeva Kurikkala’s photo exhibition ”Momentum” in Dom Quo Vadis on the 2nd of April at 19:00.
 
Exhibition introduces urban environment with the eyes of a Finnish daydreamer. Forget the hurry for a moment, take a look around, change your perspective.

Stránky

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária