Užitočné info

14.12 výnimočne zatvorené

14.12 budeme mať z dôvodu nášho adventného večierka výnimočne zatvorené.

pred aj po je otvorené :)

 

tím QV

Služby ľuďom bez domova

Leták Služby ľuďom bez domova v Bratislave tu

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

Jej dejiny siahajú do XIII. storočia, keď sviatok ustanovil pápež Urban IV. Sviatok potvrdzoval vieru Cirkvi v reálnu prítomnosť Ježiša Krista pod spôsobmi chleba a vína. Vyjadrenie "pod spôsobmi" sa snaží obsiahnuť vieru, že to, čo prijímame nie je chlieb a víno, ale skutočné telo a krv Krista, ktorá má iba vonkajšie znaky chleba a vína.
Zakrátko sa k sláveniu pridali aj procesie s eucharistiou, ktoré sú verejným vyjadrením viery v Kristovu prítomnosť.

Cirkev a voľby

Gaudium et Spes (Radosť a nádej) - pastoračná konštitúcia II. vatikánskeho koncilu, bod 75
 
Povahe človeka plne zodpovedá, aby sa našli také politicko--právne štruktúry, ktoré by dávali všetkým občanom bez akejkoľvek diskriminácie čoraz širšiu efektívnu možnosť slobodne a aktívne sa zúčastňovať na zriaďovaní právnych základov politického spoločenstva, ako aj na správe verejných záležitostí, vymedzovaní poľa pôsobnosti rozličných inštitúcií a na voľbe verejných činiteľov.

Učiteľ Cirkvi - čo to je - ženy v KC

Učiteľ Cirkvi je titul, ktorý Katolícka cirkev udeľuje svätým, ktorí významným spôsobom ovplyvnili katolícku teológiu. Momentálne ich je 36 a ide o svätých mužov a ženy, ktorí žili v rozpätí od 4. do 19. storočia.
Štyri svätice dostali tento titul. Ide o sv.

Ženy a patrocíniá kostolov

Podľa stránky http://www.dokostola.sk/ je v Bratislave vyše 50 katolíckych kostolov a kaplniek, ktoré sú zasvätené Bohu, anjelom a svätým. Svätým mužom je zasvätených 20 kostolov a kaplniek, svätým ženám je zasvätených 21 kostolov a kaplniek. Z toho rovných 15 je zasvätených Panne Márii.

Národný týždeň manželstva

Národný týždeň manželstva (NTM) je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína - stále obľúbenejšieho sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi. 

Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať. 

Ako som nielen leto v Quo Vadis stráveu

Bolo-nebolo, zavídli ma už ani nevím kerého dna moje kroky do Quo Vadis v centre nášho mesta hlavného. Rozmýšlam a tušímže to bolo na popud infomejlu, kerý tzv. Monika H. posíla pravidelne zhruba tisícke ludí každý týden. Zesumarizuje tam, čo jej gdo pošle a vyrobí z teho taký jeden dokument s inzerátmi, akciami, kultúrou, správama z kresťanského prostreďá a róznymi informáciami. No, infomejl. A šetrí nám tak spam-filter, aby do neho moc správ nechodilo od každého, ale len ten jej sumár. Tak tam tuším písala, že potrebuje spolurobotnýkov na prevádzku Domu Quo Vadis.

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária