Dobrovoľníctvo

Naplň si život, ponúkni svoje talenty a staň sa dobrovoľníkom! Napíš na info@domquovadis.sk

Mladí a slobodní

Chceš spoznať ľudí s podobnými hodnotami? Žiť aktívne svoju vieru? Veríme, že ti vieme ponúknuť príležitosti.

l

Quo Vadis?

Kam kráčaš? Hľadáš smer v živote? Možno ti pomôže niektorá z diskusií alebo prednášok, ktoré sa u nás konajú.

O projekte

Sme "domom" v centre mesta, miestom stretania sa, kde sa môžeš porozprávať s priateľmi a známymi, prípadne zoznámiť s novými ľuďmi, kresťanmi, ale i všetkými ľuďmi dobrej vôle.

Viac o projekte

Podpora projektu

Ak Vás myšlienka Domu Quo Vadis zaujala, ponúkame Vám možnosť podieľať sa na tomto jedinečnom diele... Môžte priamo na náš účet alebo zapojením sa do projektu Desiatok. Alebo modlitbou, pôstom... vopred ďakujeme.

Viac o podpore projektu

Služby pre vás

Hľadáte príjemné miesto na trávenie času, na Vaše podujatie, pre oddych s kamarátmi, pomoc pri rozvoji, niečo pre deti, či dokonca niečo pre seniorov ? Náš Dom Quo Vadis ponúka mnohé služby, ktoré Vám môžu pomôcť, poradiť, či povzbudiť.

Viac o službách

Citát dňa

"Povedz mi, prosím ťa, moja Filotea, či by to bolo správne, keby biskupi vyhľadávali samotu ako kartuziáni, keby sa manželia nestarali o zveľadenie svojho majetku viac ako kapucíni, keby remeselník trávil celé dni v kostole ako rehoľník a rehoľník by bol zasa stále naporúdzi ako biskup, aby pomáhal vo všetkých prípadoch a okolnostiach, aké vytvorí núdza blížneho? Nebola by takáto nábožnosť smiešna, nezriadená a neznesiteľná?

A predsa ako často sa s týmto omylom a nezmyslom stretávame! Nie, nie, Filotea moja; veď nábožnosť, ak je pravá a úprimná, vonkoncom nič neničí, ale všetko zdokonaľuje a završuje. A keby niekedy naozaj odporovala a prekážala niekomu v povolaní a postavení, je bezpochyby falošná.
...pravá nábožnosť ... nielenže neničí nijaké povolanie alebo zamestnanie, ale robí ho milším a krajším. ... Prostredníctvom nej sa aj tvoja starosť o rodinu stáva pokojnejšou, vzájomná láska medzi manželom a manželkou úprimnejšou, povinná poslušnosť vladárovi vernejšou a každé zamestnanie príjemnejším a lepším.

Teda kdekoľvek sme, všade sa môžeme a máme usilovať o dokonalý život." (Z Návodu na nábožný život od svätého biskupa Františka Saleského)

František Saleský
Partneri projektu


 

Podporujeme

Rádio Mária