Pravidelné podujatia

Stretávanie

V Dome Quo Vadis sa pravidelne stretávajú rôzne spoločenstvá a stretká, mnohé s dlhoročnou tradíciou. Našou snahou je podporovať tieto kresťanské stretnutia, ale aj iné skupiny s našimi hodnotami, nakoľko takto rastieme osobne a ako aj Cirkev sa môžeme rozvíjať. Okrem toho robíme v rámci programu aj pravidelné zoznamky (z ktorých už vzniklo nejedno manželstvo :) ako aj rôzne prednášky. 
Momentálne je po lockdownoch a kvôli covidu naša ponuka obmedzená, takže si to prípadne overte mailom.

 

PONDELKY

Knižná burza Mary´s meal

každý poslendý pondelok si môžete odniesť peknú knihu a podporiť dobrú vec, viac tu.

Modlitby matiek

Modlitby matiek - od 16:30 pred prednáškovou. V prípade záujmu si pozrite ich web http://modlitbymatiek.sk/

UTORKY

Prednáškové utorky

Jednotlivé utorky sa u nás striedajú prednášatelia a rozličné témy. Aktuálny program vždy v rubrike Kalendár.

Každý 3. utorok sú prednášky na tému Anonymní alkoholici a iné anonymné skupiny (rodinní prislušníci alkoholikov, dospelé deti alkoholikov, anonymní narkomani, anonymní gembleri, ...). Aktuálnu tému nájdete v programe.

Modlitby na ceste...

Pre tých, ktorým záleží na ľuďoch prežívajúcich homosexuálnu príťažlivosť. Každý párny týždeň v utorok od 19.00 do 20.00, miestnosť Alfa.

Ostatné utorky sú rôzne témy, prezentácie kníh, alebo ďalšie diskusie.

 

STREDY

Workshopy

Každú tretiu stredu u nás od 17:00 prebieha kurz drôtikárstva založený už nebohou skúsenou drôtikárkou, pani Biskupskou, ktorej nasledovníčky pokračujú v tomto krásnom remesle. Radi Vás to naučia.

Senior club

Sme otvorení aj starším ročníkom a tak každú stredu doobeda sa u nás stretávajú seniori. Majú pozvaných prednášateľov, spoločne sa modlia a zdieľajú. Sú otvorení novým členom. Od 9:00 - 12:00.

 

ŠTVRTKY

Workshopy

Každý tretí štvrtok prebieha kurz košíkarstva s lektorkou.

DobroQVbazár
Každý posledný štvrtok organizujeme pravidelný bazár oblečenia, ktorý pomáha iným, núdznym. 80% z vyzbieranej sumy pomáha rodinám v núdzi a 20% sa naši dobrovoľníci rozhodli nechať Domu Quo Vadis. Myšlienkou bazáru je okrem pomoci núdznym aj motivácia ľudí k tomu, aby recyklovali a neplytvali oblečením. Viac info tu.
 
Anglicko - slovenské Bible group
English Bible Group is a group of enthusiastic Christians who come together once a week to pray, read, reflect and discuss the Old and New Testament in English language.

Over the years we have had more than 300 people pass through our group, some just for one visit, others who continue to participate. Presently we have about 10 individuals participating regularly. Whether you are just visiting us one time, or intend to participate regularly, you are most cordially welcome!
Dom Quo Vadis ,Thursdays, 18:00, Alpha room.

Večeradlo za víťazstvo Nepoškvrneného srdca PANNY MÁRIE

Každý párny štvrtok o 17.45 hod., v miestnosti Omega v suteréne, sa koná stretnutie spoločenstva Mariánskeho hnutia a modlitba za Víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Osobitne za víťazstvo v rodinách a v ľuďoch zranených zo vzťahov. Vďaka tejto modlitbe Mária Matka poskytuje ochranu, útočište a posilu svojho Nepoškvrneného srdca. Prosí nás o túto modlitbu stále rovnako ako pred skoro 100 rokmi v roku 1917 vo Fatime. 

Zodpovedné rodičovstvo a úcta k životu

Každý posledný štvrtok v mesiaci sa v Dome Quo Vadis konajú prednášky na tému Zodpovedné rodičovstvo: Láska, sexualita a plodnosť v manželstve (Billingsova ovulačná metóda) vedené p. Miou Lukáčovou. Prednáška sa pravidelne koná posledný štvrtok v mesiaci od 17.00 do 18.30. Prednášky organizuje o.z. Donum vitae. Na stretnutie môžete prísť bez prihlasovania. Ak však máte akékoľvek otázky, môžete sa s nimi obrátiť na p. Lukáčovú - 0905 385 814, mia@lukacova.sk 

 

PIATKY

Anonymní alkoholici

Skupiny AA, ktoré sa stretávajú v našich priestoroch, sa volajú Triezvosť a Horizont:

- skupina AA Triezvosť sa stretáva každý piatok od 15.30 hod do 16.30 hod

- skupina AA Horizont sa stretáva každý piatok od 17.00 hod do 18.00 hod

Pre akékoľvek informácie kontaktujte: 0905 404 825 Michaela

 

SOBOTY

Príprava na manželstvo

Prípravy organizuje Dekanát Bratislava - Stred. Konajú sa v Dome Quo Vadis, Veterná ulica č. 1, Bratislava. Pozostávajú z troch stretnutí - vždy v sobotu v uvedených termínoch (s nutnosťou registrácie). Začiatok je o 8.00 h; koniec cca. o 12.00 h. Na každom stretnutí sa preberú tri témy. I. stretnutie: Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva; Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy; Manželská láska II. stretnutie: Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov; Kresťanská viera; Kresťanská mravnosť a kresťanský štýl v rodine III. stretnutie: Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovania rodičovstva; Príprava na rodičovstvo a výchovu detí; Sviatosti, sviatosť manželstva Témy prednáša kňaz, manželský pár aj odborníci - lekár a psychológ. Odporúčame zopakovať si aspoň základné vedomosti z katolíckeho náboženstva. 

 

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária