Otváracie hodiny
  • PO - ŠT : 15:00 - 21:00
  • PI : 15:00 - 22:00
  • NE : 17:00 - 21:00

Pravidelné aktivity v Dome Quo Vadis


Stretávanie

V Dome Quo Vadis sa pravidelne stretávajú rôzne spoločenstvá a stretká, mnohé s dlhoročnou tradíciou. Našou snahou je podporovať tieto kresťanské stretnutia, ale aj iné skupiny s našimi hodnotami, nakoľko takto rastieme osobne a ako aj Cirkev sa môžeme rozvíjať. Okrem toho robíme v rámci programu aj pravidelné zoznamky (z ktorých už vzniklo nejedno manželstvo :) ako aj rôzne prednášky. Cestovateľské pondelky - momentálne nie sú. Ak ich chcete organizovať, ozvite sa nám.

Cestovateľské večery sú zamerané na interaktívne PP prezentácie cestovateľských zážitkov väčšinou zo zahraničných ciest z celého sveta, organizovaných  cestovnou kanceláriou alebo vo vlastnej réžii, a z misijných ciest.  Boli odprezentované aj prednášky o cestovaní po Slovensku. Celá akcia trvá cca 1 – 1,5 hod. a je vedená skôr formou neformálneho rozhovoru.  Niekedy je doplnená ochutnávkou tradičných špecialít z prezentovanej krajiny, prípadne krátkou výučbou ľudových tancov a pod.


Prednáškové utorky

Jednotlivé utorky sa u nás striedajú prednášatelia a rozličné témy. Aktuálny program vždy v rubrike Program.

Každý 1. utorok je prednáškovo-diskusné stretnutie s Ústredím slovenskej kresťanskej inteligencie.

Pondelky sú aj spirituálne témy s komunitou Identes.

Každý 3. utorok sú prednášky na tému Anonymní alkoholici a iné anonymné skupiny (rodinní prislušníci alkoholikov, dospelé deti alkoholikov, anonymní narkomani, anonymní gembleri, ...). Aktuálnu tému nájdete v programe.

Modlitby na ceste...

Pre tých, ktorým záleží na ľuďoch prežívajúcich homosexuálnu príťažlivosť. Každý párny týždeň v utorok od 19.00 do 20.00, miestnosť Alfa. Informačný letáčik.

Ostatné utorky sú rôzne témy, prezentácie kníh, alebo ďalšie diskusie.


Workshopové stredy a štvrtky

Každú tretiu stredu u nás od 17:00 prebieha kurz drôtikárstva založený už nebohou skúsenou drôtikárkou, pani Biskupskou, ktorej nasledovníčky pokračujú v tomto krásnom remesle. Radi Vás to naučia.

Každý tretí štvrtok prebieha kurz košíkarstva s lektorkou.

Okrem toho má každý návštevník možnosť omladiť zbor Trojičky, ktorý študuje klasické omšové partitúry na latinské sv. omše. O 17:00 stredy v prednáškovej.
Nové workshopy plánujeme...ak máte záujem, ozvite sa nám.

Mosty 25+

Mosty 25+ majú niektoré aktivity u nás. Viac o ich aktivitách sa dočítate TU 

MODLITEBNÉ STRETKO: Stretko pre záujemcov o pravidelné stretká v
menšej skupinke, ktoré sa koná každý párny utorok (t.j. každý druhý
týždeň) o 18.00 hod. v Dome Quo Vadis (miestnosť Omega). Cieľom
stretka je modlitba, zdieľanie a rast v duchovnom živote. Pravidelný
program stretka: úvodné zdieľanie, modlitba, krátka úvaha, zdieľanie k
úvahe.
 
Každý posledný štvrtok dobroQVbazár viac info tu

Stretko: Sprevádzajúci - pútnické bratstvo - stredy v kaviarni

Stretko: Sprevádzajúci - pútnické bratstvo - stredy v kaviarni
S.p.b. - Ľudová zbožnosť: Pešie púte, Procesie, Krížové cesty.
Bližšie informácie nájdete na Info: http: www.sprevadzajuci.sk

Senior club - streda doobeda

Sme otvorení aj starším ročníkom a tak každú stredu doobeda sa u nás stretávajú seniori. Majú pozvaných prednášateľov, spoločne sa modlia a zdieľajú. Sú otvorení novým členom. Od 9:00 - 12:00.

Modlitby matiek

Modlitby matiek - v prípade záujmu si pozrite ich web http://modlitbymatiek.sk/

Skúšky speváckeho zboru kostola trinitárov

V súčasnom režime skúšame vždy v stredu od 17:00 do max. 19:00 (okrem prázdnin a okrem 8.11.2017). Spievame pri latinských sv. omšiach každú nedeľu o 9:00 v Kostole sv. Jána z Mathy (Trojička) vedľa domu Quo vadis (a mimoriadne aj 8.11.2017 o 17:30 pri večernej sv. omši za zosnulých členov nášho zboru). Záujemcov o zborový spev uvítame veľmi radi.

Modlitby za závislých v stredu 16:30

Zakaždým sa modlíme ruženec s dôverou v Božie milosrdenstvo. Spoločenstvo založila Mária Gregorovičová pred ca 20 rokmi. Ide o zdieľanie vlastných skúsenosti v prístupe ku závislým .  Môžeme dať kontakt na Cenacolo, ROAD Tomky ...

 


Anglicko - slovenské Bible group švrtky

Group of enthusiastic Christians who come together once a week to pray, read, reflect and discuss the New Testament in the English language. http://www.catholic.sk/main.php?page=18-en-Bible_Group Thursdays at 7 pm.

DOBROqvBAZÁR - posledný štvrtok

Každý posledný štvrtok organizujeme pravidelný bazár oblečenia, ktorý pomáha iným, núdznym. 80% z vyzbieranej sumy pomáha rodinám v núdzi a 20% sa naši dobrovoľníci rozhodli nechať Domu Quo Vadis. Myšlienkou bazáru je okrem pomoci núdznym aj motivácia ľudí k tomu, aby recyklovali a neplytvali oblečením.

Večeradlo za víťazstvo Nepoškvrneného srdca PANNY MÁRIE - štvrtky

Každý párny štvrtok o 17.45 hod., v miestnosti Omega v suteréne, sa koná stretnutie spoločenstva Mariánskeho hnutia a modlitba za Víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Osobitne za víťazstvo v rodinách a v ľuďoch zranených zo vzťahov. Vďaka tejto modlitbe Mária Matka poskytuje ochranu, útočište a posilu svojho Nepoškvrneného srdca. Prosí nás o túto modlitbu stále rovnako ako pred skoro 100 rokmi v roku 1917 vo Fatime. 


Zodpovedné rodičovstvo a úcta k životu

Každý posledný štvrtok v mesiaci sa v Dome Quo Vadis konajú prednášky na tému Zodpovedné rodičovstvo: Láska, sexualita a plodnosť v manželstve (Billingsova ovulačná metóda) vedené p. Miou Lukáčovou. Prednáška sa pravidelne koná posledný štvrtok v mesiaci od 17.00 do 18.30. Prednášky organizuje o.z. Donum vitae. Na stretnutie môžete prísť bez prihlasovania. Ak však máte akékoľvek otázky, môžete sa s nimi obrátiť na p. Lukáčovú - 0905 385 814, mia@lukacova.sk 


Anonymní alkoholici - piatky

Skupiny AA, ktoré sa stretávajú v našich priestoroch, sa volajú Triezvosť a Horizont:

- skupina AA Triezvosť sa stretáva každý piatok od 15.30 hod do 16.30 hod

- skupina AA Horizont sa stretáva každý piatok od 17.00 hod do 18.00 hod

Pre akékoľvek informácie kontaktujte: 0905 404 825 Michaela

 


Príprava na manželstvo - soboty

Prípravy organizuje Dekanát Bratislava - Stred. Konajú sa v Dome Quo Vadis, Veterná ulica č. 1, Bratislava. Pozostávajú z troch stretnutí - vždy v sobotu v uvedených termínoch (s nutnosťou registrácie). Začiatok je o 8.00 h; koniec cca. o 12.00 h. Na každom stretnutí sa preberú tri témy. I. stretnutie: Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva; Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy; Manželská láska II. stretnutie: Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov; Kresťanská viera; Kresťanská mravnosť a kresťanský štýl v rodine III. stretnutie: Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovania rodičovstva; Príprava na rodičovstvo a výchovu detí; Sviatosti, sviatosť manželstva Témy prednáša kňaz, manželský pár aj odborníci - lekár a psychológ. Odporúčame zopakovať si aspoň základné vedomosti z katolíckeho náboženstva. 


Legion of Mary

Každú nedeľu o 18:30 v dolnej ľavej miestnosti Omega. The Legion of Mary is a lay apostolic association of Catholics who, with the sanction of the Church and under the powerful leadership of Mary Immaculate, serve the Church in about 170 countries. Evangelisation, especially the seeking of conversions to the Church, is the priority of the Legion, and it is the largest international Catholic lay organization dedicated to this objective. Under the influence of the Holy Spirit and Divine Grace, the end purpose of the Legion of Mary is the salvation of souls and the glory of God. Please join us at Dom Quo Vadis, Sundays, 17:30-19:00. Meetings are in both Slovak and English. Everyone is welcome.

 


Speedating

Nie každý má to šťastie, že sa má kde a kedy zoznámiť a ak aj hej, nie vždy to vyjde podľa predstáv. Pre týchto ľudí je najviac ideálnou voľbou Speed dating KatRande.

Preto mnohí vyhľadávajú možnosti, ako si k sebe nájsť svoju druhú polovičku

Rýchle rande pre katolíkov

Speed dating je ideálna voľba pre ľudí, ktorí možno majú len pomenej šťastia na partnera, či sa hanbia, alebo jednoducho nemajú čas zoznamovať sa.

Speed dating je pre veriacich katolíkov. Takéto rýchle rande je anonymné, no zároveň osobné a vhodné pre tých, ktorí by radi spoznali nových ľudí, našli potencionálneho partnera, alebo jednoducho nadviazali kontakty.

Rýchle zoznámenie

Speed dating organizujeme v príjemnom prostredí, kde sa stretne rovnaký (bežne 10) počet žien a mužov . Počas krátkeho , 7 minútového rozhovoru sa snažia zistiť o tom druhom čo najviac. Po uplynutí času sa muži posunú k ďalšiemu stolu a proces sa opakuje. Nasleduje vyplnenie formulára, v ktorom účastníci uvedú, s kým sa ešte chcú po týchto krátkych rozhovoroch stretnúť. Ak sa žena a muž rozhodnú, že sa chcú ešte stretnúť, ide o "Match". Ak takáto zhoda nastane, organizátor im pošle ich e - mailové adresy. Ak takáto zhoda nenastane, e - mailová adresa sa samozrejme neposkytuje ďalej. V prípade nenájdenia zhody je možnosť zúčastnenia sa ďalšieho speed datingu. 

Ide o anonymné stretnutia, takže organizátori poskytujú emailové adresy len tým, ktorí tvoria spoločnú zhodu

Ak vás tento štýl zoznámenia zaujal, prípadne chcete vyskúšať, či to zafunguje aj u vás, radi vás uvidíme. Predtým je však  potrebná registrácia. Tá je nevyhnutná.

Registrácia 

Celé prihlasovanie aj registráciu zabezpečuje https://www.katrande.org/ 

Nové termíny nájdete na ich webe - a potom následne aj u nás https://www.katrande.org/index.php?id=167 

Účastnícky poplatok je 12 eur. 

Veľmi sa na vás tešíme. Tímy katRande a Domu Quo vadis

Prilohy: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon modlitby_na_ceste_..._2016.pdf19.47 KB
PDF icon modlitbynaceste2016.pdf745.01 KB

Dobromat.sk - nákup, ktorý pomáha

Partneri projektu

Podporujeme

Rádio MáriaSviečka za nenarodené deti Noci múzeí a galérií