Pomoc ženám a matkám v núdzi


Čakáš nečakané dieťa?


Sme presvedčení, že od okamihu oplodnenia vaječnej bunky začína sa život, ktorý nie je životom otca ani matky, ale novej ľudskej bytosti, ktorá sa samostatne rozvíja. Nikdy sa nestane človekom, ak ním nie je od tohto momentu. Túto evidentnú, vždy uznávanú pravdu moderná genetika dokladá cennými dôkazmi. (...) Ľudskú bytosť treba rešpektovať a zaobchádzať s ňou ako s osobou od okamihu jej počatia, preto od toho istého momentu jej treba priznať práva osoby, medzi nimi predovšetkým nenarušiteľné právo na život každej nevinnej ľudskej bytosti.

Ján Pavol II., Evangelium vitae 60

Trápia ťa otázky typu: 

Ako to mám vysvetliť svojej rodine? 
Udržím si svoje zamestnanie? 
Môžem chodiť ďalej do školy? 
Vychovám ďalšie dieťa? 
Ako to zvládnem finančne?
Kto mi pomôže v domácnosti?
Kde budem bývať, kým sa dieťa narodí?


Odporúčame ti obrátiť sa na anonymnú poradňu Alexis pre dievčatá a ženy, kde ti bezplatne a diskrétne poskytnú poradenstvo i konkrétnu pomoc. Pomôžu ti pozrieť sa na tvoj problém z nadhľadu a spolu nájdete dobré riešenie.

Kontakt Poradňa Alexis:

Osobný kontakt:

Heydukova 14, Bratislava (každý pracovný deň)

 

Skuteckého 4, Banská Bystrica (každý pracovný deň)

Telefónny kontakt:

0911 350 200 (T-Mobile)

 

0917 350 200 (Orange)

E-mail

poradna@alexisporadna.sk

Internet: 

https://www.alexisporadna.sk/

 


Čakáš dieťa a ocitla si sa v ťažkej sociálnej situácii?

Žena je silná vedomím tohto zverenia, silná tým, že Boh "jej zveruje človeka" vždy a všade, dokonca aj v podmienkach spoločenskej diskriminácie v akých sa môže ona ocitnúť.

Ján Pavol II., Mulieris dignitatem 30

Odporúčame ti obrátiť sa na výborný projekt p. Márie Demeterovej, ženy s veľkým sociálnym cítením, s názvom Zachráňme životy, ktorý pomohol už viac ako 70 deťom a ich matkám, ktorí sa ocitli vo veľkej hmotnej núdzi. Radi pomôžu aj tebe. Cez systém darcov môžeš dostať pravidelnú mesačnú finančnú výpomoc určenú na záchranu tvojho počatého dieťaťa a na vlastné prežitie. Cieľom je zachrániť tvoje nenarodené dieťa a pomôcť ti nepodstúpiť umelý potrat, a ochrániť ťa tak pred jeho následkami. Postabortívnym syndrómom často trpia ženy, ktoré podstúpili umelý potrat, po celý život. Darca svojím príspevkom zachraňuje dva životy. Život dieťaťa a pokazený život matky. Darcovský systém funguje na spôsobe „adopcie“ tehotnej ženy a jej počatého dieťaťa.

Projekt Zachráňme životy

Linka pomoci:

0911 756 026 (koordinátor)

E-mail:

info@zachranmezivoty.sk

Internet:

https://www.zachranmezivoty.sk/

 


Čakáš postihnuté dieťa?

Cirkev stojí po boku tých manželov, ktorí sa s veľkým nepokojom a bolesťou zmierujú s prijatím detí, postihnutých vážnymi defektmi, je vďačná všetkým tým rodičom, čo formou adopcie prijímajú deti, ktoré vlastní rodičia odvrhli preto, že boli telesne postihnuté, alebo choré.

Ján Pavol II., Evangelium vitae 63

Lekári aj blízka rodina, či priatelia často nahovárajú matku na potrat, ktorej prediagnostikovali, že jej počaté dieťa sa narodí postihnuté. Častokrát uvádzajú veľa dôvodov, pre ktoré by si mala tak konať: zničíš si život, dieťa nebude šťastné, budeš mať s ním len trápenie... atď. Chceli by sme ti pomôcť pozrieť sa na vec z úplne iného zorného uhla pohľadu. Skús si prečítať internetovú stránku aj s postrehmi rodičov, ktorí prijali takéto dieťa:

Internet:      www.cakamepostihnutedieta.sk

Taktiež skús načúvať rodičom zo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku. Väčšina rodičov, ktorí sa dozvedia, že ich práve narodené dieťa má Downov syndróm, zažije najprv hrôzu a šok. Bez ohľadu na to, do akej miery sa v nasledujúcich rokoch naučia situáciu svojho potomka zvládať, je pre väčšinu z nich počiatočná fáza nesmierne náročná.

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku

Adresa:

Tallerova 4, 811 02 Bratislava - Staré mesto

Telefón:

0903 634 396 (p. Róbert Lezo)

E-mail:

ds@downovsyndrom.sk

Internet:

www.downovsyndrom.sk

 

 

Taktiež Vám ponúkame sociálnu konzultáciu v neštátnom zariadení Nezábudka, ktoré na profesionálnej úrovni pomáha rodičom, ktorí prijali postihnuté dieťa, aby žilo v rámci svojich možností plnohodnotný život.

Nezábudka - združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi

Adresa:

Turnianska č. 8A (Mlynský klin), 903 01 Senec

Telefón:

02/45 69 19 09, 0917 391 130

E-mail:

nezabudkasenec@gmail.com

Internet:

www.nezabudkasenec.sk

 


Si obeťou domáceho násilia?

Cirkev vidí v každom človeku živý obraz samého Boha; (...) Muž a žena majú rovnakú dôstojnosť i rovnakú hodnotu nielen preto, že obidvaja sú vo svojej rozdielnosti Božie obrazy, ale ešte hlbšie preto, že na Boží obraz je dynamika vzájomnosti, ktorá oživuje “my“ ľudského páru“.

Kompendium sociálnej náuky Cirkvi 105 a 111

 

Manželské spojenie vyžaduje úctu a zdokonalenie pravej osobnej dôstojnosti oboch. Žena sa nemôže stať "predmetom" mužskej panovačnosti a mužského "vlastnenia".

Ján Pavol II., Mulieris dignitatem 10

 

Dôstojnosť každej ľudskej osoby, či je to muž, alebo žena, je darovaná samotným Stvoriteľom a teda je vrodená. Preto má človek prvotné právo na život a na osobnú integritu. Nikto nemá právo fyzicky, alebo psychicky páchať násilie na ľudskej osobe. Obzvlášť je takéto násilie bolestné v rodinách, ktoré majú byť prirodzene spoločenstvami života a lásky. Obeť takéhoto násilia, ak je toto násilie skutočne dlhodobo veľkým nebezpečenstvom pre telo alebo dušu, alebo pre deti, ho nemusí znášať. Takáto osoba sa môže načas odlúčiť od stránky, ktorá na nej pácha násilie.

Preto, ak sa cítiš ako obeť domáceho násilia, tak ti ponúkame možnosť uchýliť sa do zariadenia núdzového bývania bl. Gianny Beretty Mollovej v Rajeckých Tepliciach:

Linka pomoci: 0800 12 00 24 (bezplatná, 24-hodinová služba)

poskytnutie základného sociálneho poradenstva, právnik, špeciálny pedagóg, psychológ, sociálny poradca, vypočutie, podpora

Áno pre život n.o.

Adresa: 

ul. Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

Telefón/fax: 

+421 41 54 94 950

Email: 

apz@nextra.sk

Internet: 

www.anoprezivot.sk

 


Nevieš sa vyrovnať so stratou svojho dieťaťa?

Je pravda, že matka umelý potrat prežíva často dramaticky a bolestne, lebo rozhodnutie zbaviť sa počatého plodu nepochádza vždy čisto z egoistických dôvodov a z pohodlnosti, ale má za cieľ chrániť isté dôležité dobrá, ako je vlastné zdravie alebo dôstojná životná úroveň ostatných členov rodiny. Niekedy prichádza obava, že počaté dieťa bude musieť žiť v takých zlých podmienkach, že sa stane lepšie, ak sa nenarodí. Ale všetky tieto a im podobné dôvody nikdy nemôžu ospravedlniť úmyselné pozbavenie života nevinnej ľudskej bytosti.

Ján Pavol II., Evangelium vitae 58

 

Strata vlastného dieťaťa je ťažká rana. Či je to neúmyselná strata (tzv. prirodzený potrat), alebo úmyselná strata (tzv. umelý potrat), zvyčajne po nej nasleduje duševné utrpenie, ktoré odborníci nazývajú tzv. postabortívny syndróm:

Cítiš smútok alebo akési vyprázdnenie?
Trpíš depresiami?
Nemôžeš spávať?
Máš problémy v sexuálnom živote?
Máš problémy vo vzťahoch?
Máš rôzne vtieravé predstavy?
 

Odporúčame ti obrátiť sa na anonymnú poradňu Alexis pre dievčatá a ženy, kde ti bezplatne a diskrétne poskytnú poradenstvo i konkrétnu pomoc. Pomôžu ti pozrieť sa na tvoj problém z nadhľadu a spolu nájdete dobré riešenie.

 

Kontakt Poradňa Alexis:

Osobný kontakt:

Heydukova 14, Bratislava

(každý pracovný deň)

 

 

Skuteckého 4, Banská Bystrica (každý pracovný deň)

Telefónny kontakt:

0911 350 200 (T-Mobile)

 

0917 350 200 (Orange)

E-mail:

poradna@alexisporadna.sk

Internet: 

https://www.alexisporadna.sk/

 

 

Bojuješ s postabortívnym syndrómom?

Ráchelina vinica je určená matkám, otcom, súrodencom, príbuzným, zdravotníkom, ktorí sú poznačení hlbokou bolesťou zo smrti dieťaťa (detí) spôsobenou potratom. Odborne postavený program Ráchelinej vinice je prepojenie duchovného a psychologického aspektu. Etický kódex zaväzuje všetkých zúčastnených k mlčanlivosti.

Kontakt:

Koordinátor projektu Ráchel – sprevádzanie žien s postabortívnym syndrómom:

Mgr. Daniela Obšajsníková

E-mail: 

rachel@rodinabb.sk

T-mobile:

0911 911 794

Internet:

http://rachel.rodinabb.sk/

 

 


Nedarí sa Ti počať dieťa?

Techniky umelého oplodnenia (...) sú z morálneho hľadiska neprijateľné pretože oddeľujú plodenie od pravého ľudského kontextu manželského aktu a okrem toho tí, čo tieto techniky uplatňujú zaznamenávajú dnes vysoké percento nezdarov. (...) V mnohých prípadoch sa vyprodukuje väčší počet embryí, než je nutné na prenesenie do matkinho lona, a tieto tzv. nadbytočné embryá sa zabíjajú alebo využívajú vo vedeckých výskumoch, ktoré majú údajne slúžiť pokroku vedy a medicíny, ale v skutočnosti redukujú ľudský život len na "biologický materiál", ktorým možno slobodne disponovať.

Ján Pavol II., Evangelium vitae 14

Zdá sa, že najľahším riešením tvojej neplodnosti, alebo neplodnosti tvojho muža je umelé oplodnenie. Každé dieťa však má právo, aby sa počalo v dôstojných podmienkach, čím sa myslí kontext prirodzeného manželského aktu. Ľudský život nie je výsledkom techniky, "výroby", človek nie je len biologický materiál, výsledkom vedeckého pokusu, ale je plodom ľudských osôb, ktoré sa navzájom spájajú v láske. Existuje aj dlhšia, no morálna cesta. Liečenie Tvojej, či mužovej neplodnosti. Odporúčame ti obrátiť sa na kresťanského gynekológa. Ponúkame ti jeden z možných kontaktov:

 

Gianna, n.o.

gynekologická ambulancia

Adresa:

Smreková 39, 010 01 Žilina

Kontakt:   

0911 811 378

 

Ordinačné hodiny:

Pondelok 

07:00 – 15:30

Utorok

07:00 – 15:30

Streda  

07:00 – 15:30

Štvrtok

10:00 – 18:30

Piatok

07:00 – 13:00

 

Ambulancia je úplne zazmluvnená všetkými slovenskými zdravotnými poisťovňami. Za výkony, ktoré prepláca poisťovňa sa teda neplatí. Za tie, ktoré nie sú preplácané síce žena zaplatí malý poplatok, ten sa však navyše posudzuje podľa jej sociálnej situácie. 

Taktiež si môžeš rozšíriť obzor prečítaním nasledujúcich riadkov:

https://milujemzivot.sk/project/4-umele-oplodnenie/

 


Ocitla si sa v ťažkej životnej situácii?


Pomoc ženám a dievčatám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

Si nečakane tehotná?
Si obeť diskriminácie alebo násilia? Poznáš takú osobu a chceš jej pomôcť?
Prežívaš krízu v rodine?
Si v sociálnej núdzi? Máš nedostatok potravín, šatstva alebo nemáš kde bývať?

Poradkyňa Mgr. Anna Siekelová

adresa: SNP 19, 934 01 Levice

telefón: 0903 983 983

e-mail: feminalv@forumzivota.sk

http://centrumfemina.sk/

Facebook: Femina LV

instagram: feminalv

Sme tu pre vás 

Pondelok7.30 – 12.30
Utorok7.30 – 12.30
Streda práca v teréne
Štvrtok          7.30 – 12.30
Piatok  7.30 – 12.30

 

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária