Základné informácie

Katolícky dom evanjelizácie

Sme "domom" v centre mesta, miestom stretania sa, kde sa môžeš porozprávať s priateľmi a známymi, prípadne zoznámiť s novými ľuďmi, kresťanmi, ale i všetkými ľuďmi dobrej vôle. Nie sme a ani nechceme byť uzavretí do seba, nechceme sa stretávať výlučne s ľuďmi, ktorí zdieľajú rovnaké názory ako my, naopak sme otvorení všetkým našim návštevníkom.

Ponúkame možnosť zastaviť sa u nás, zrelaxovať, stráviť príjemné chvíle s priateľmi alebo nad knihou pri šálke čaju, kávy či horúcej čokolády, máme dobrovoľnícku kaviareň. Tým najlepším, čo ponúkame je Boh. Stretnutie so sebou, s druhými a Bohom. Okrem toho chceme sprostredkovávať kultúru, prezentovať umenie, radovať sa, vzdelávať, rozvíjať sa. Pri každej z týchto aktivít si však vždy ponecháme náš duchovný základ, ktorým je Ježiš Kristus. Na ňom všetko staviame.

Dom Quo Vadis® od januára 2010 spravuje občianske združenie Priatelia Quo Vadis, o.z., ktorého riaditeľkou je Mgr. Monika Hricáková. Celý jeho chod závisí od ochoty dobrovoľníkov, ktorých nám, ako sme sa už neraz presvedčili, posiela Pán Boh. Rovnako aj od spolupráce s arcibiskupským úradom, ktorý nás podporuje od začiatku fungovania, ako arcidiecézny projekt.

Pre koho tu sme?

Dom Quo Vadis a podujatia, ktoré ponúka, chcú byť orientované najmä na mladých ľudí vo veku od 20 do 35 rokov, nakoľko do tejto vekovej kategórie patríme a najviac jej rozumieme. Neznamená to však, že chceme ostatné vekové skupiny vylúčiť z nášho kruhu, ide nám skôr o to, venovať sa cieľovej skupine, ktorej sa iné centrá nevenujú, odpovedať na jej aktuálne potreby a túžby, jednoducho ponúknuť niečo nové, čo tu ešte nie je.

Čo ponúkame?

Všetkým známa je naša príjemná dobrovoľnícka kaviareň. Ponúkame hosťom v prostredí príjemnej a priateľskej atmosféry rôzne druhy kávy, čajov, horúcej čokolády ako aj studené nápoje a drobné pochutiny. Budeme radi, ak si ľudia zvyknú, že sa v QV môžu, kedykoľvek sú práve v centre a majú chvíľu voľného času, zastaviť, posedieť si, prečítať knihu, študovať alebo jednoducho len tak pookriať. Ako doma. Dobrovoľníctvo je tým, čím žijeme, pre Boha. Naše nápoje a pochutiny môžete oceniť formou dobrovoľného príspevku. Náklady máme uvedené uvedené v ponukovom lístku. Ale finálna suma je na Vás a Vašej štedrosti.
Viac o dobrovoľníckej kafe-teá-rie tu.

Okrem možnosti zastaviť sa na šálku teplého čaju, kávy alebo čokolády, či občerstvujúceho nápoja v priestoroch útulnej modernej dobrovoľníckej kaviarne, môžete u nás siahnuť po zaujímavej knihe z police našej knižnice. Prelistovať či čítať na pokračovanie môžete buď priamo u nás alebo v pohodlí svojho domova. Knižky požičiavame absenčne za zálohu 3 Eurá na 2 týždne. Chceme byť duchovným srdcom v srdci mesta.

Ponúkame tiež priestory stretkám a spoločenstvám. V súčasnosti sa u nás stretávajú napr. Modlitby matiek, mladé stretká, modlitba za oslobodenie, modlitby za manželov, exUPeCe, anonymní narkomani. Týždenne sa prestrieda okolo 24 spoločenstiev. Denne sa u nás večer v stretkárskych miestnostiach vystrieda asi 30 prevažne mladých ľudí.

Podľa aktuálnych možností a potrieb poskytujeme priestor aj jednorázovým záujemcom, napr. speváckym zborom.

K našim priestorom patrí aj prednášková miestnosť s kapacitou cca 90 osôb, kde sa na pravidelnej aj nepravidelnej báze konajú rôzne prednášky, príležitostne aj koncerty a premietania. Dosiaľ u nás prednášalo cca 15 pravidelných alebo príležitostných prednášateľov z oblasti teológie, filozofie, duchovného a kresťanského života ako aj kultúry, ktorí odprezentovali viac ako 90 podujatí.

Aby sme slúžili aj rozvoju kultúry, súčasťou našej ponuky sú i vernisáže a výstavy umeleckých diel. Priestor vystavovať dávame a chceme dávať mladým talentom ako aj renomovaným umelcom. Dôkazom toho je aj úspešne zorganizovaná výstava mladého autora Martina Skočovského (september 2010) ako aj prezentácia diel majstra Ladislava Záborského (október 2010). Za roky našej existencie v novom vedení od roku 2009 sa prestriedalo cca 16 samostatných výstav a do budúcnosti už máme prisľúbené nové výstavy.

Hrdí sme aj na našu psychologickú poradňu, v ktorej ponúkajú svoje profesionálne služby dve príjemné a sympatické psychologičky.

Náš aktuálny program je možné nájsť na našej stránke www.domquovadis.sk ako aj na Facebooku (Dom Quo vadis).

Kto je za tým?

Našim motorom sú nadšené, obetavé, ochotné, neúnavné a kreatívne hlavičky, ručičky a nožičky dobrovoľníkov. Tie počas leta 2010 skrášlili priestory na prízemí, najmä kaviarňovú časť a knižnicu, ktoré sme naladili do moderných ružovo – žlto – šedých farieb. Vďaka našim dobrovoľníkom sme schopní pravidelne Dom Quo Vadis otvárať pre jeho návštevníkov. Okrem jeho fungovania počas otváracích hodín zabezpečujú jeho chod aj počas najrôznejších podujatí kde pracujú vo funkciách hostesiek, účtovníčok, tvorcov programu, „upratovacích čát“ či ako obsluha v kaviarni.

Naše aktivity fungujú vďaka darom a dobrovoľným príspevkom našich sympatizantov a návštevníkov, Bratislavskej arcidiecéze a službe dobrovoľníkov. Vybavenie kaviarne sme z časti dostali, niečo sme sami zakúpili, iné sme dostali do daru. Istá časť našich prostriedkov pochádza z grantov, ktoré sme získali vďaka usilovnej práci nášich grantových dobrovoľníkov.

Možeš sa zapojiť tu.

Z histórie

Ako si podaktorí pamätníci určite spomínajú, priestory súčasného Quo Vadis pred rokom 1989 zastrešovali predajňu Sovietskej knihy. Po Nežnej revolúcii sa Dom postupne dostal opäť do rúk Cirkvi. Zaslúžil sa o to vtedajší pán farár Mons. Kebis, ktorý už v tom čase sníval o tom, že to bude miesto stretania sa, vzdelávania a evanjelizácie. História Quo Vadis ako laického duchovného centra v meste, sa začala písať pred vyše 10 rokmi. Zakladateľkou Domu bola pani Mária Gregorovičová, ktorá ho spolu s dobrovoľníkmi zasvätila Panne Márii. Ako sa vyjadrila, prvých 9 – 10 rokov vládol v dome úžasný entuziasmus, pribúdalo dobrovoľníkov, prednášateľov aj návštevníkov. Kritickým bol až rok 2008, kedy zrazu ľudí ubudlo. Keďže chýbali dobrovoľníci, musel byť Dom Quo Vadis na niekoľko mesiacov zatvorený. Na jeseň roku 2009 však nad Domom opäť zasvietilo slniečko. Zrodila sa súčasná skupina mladých dobrovoľníkov, ktorí prevzali za Dom zodpovednosť a s nadšením sa pustili do jeho zveľaďovania a znovurozprúdenia života v ňom. Založili sme občianske združenie Priatelia Quo Vadis, ktoré dostalo poverenie spravovať Dom od otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského na jeden rok. Od toho času tento znovu funguje vďaka ochotným dobrovoľníkom. Môžte si k tomu pozrieť aj krátke video.

Plány do budúcnosti

Ak Boh dá a budeme aj naďalej môcť v našej vízii pokračovať, radi by sme postupne zutúlnili i ostatné časti Domu, teda zvyšnú časť prízemia, stretkárske miestnosti v suteréne ako aj prednáškovú miestnosť. Taktiež by sme chceli rozšíriť programovú ponuku tak, aby sme čo najviac uspokojili tých, pre ktorých tu chceme byť.

</div>
<img src="about_us.jpg" onclick="MM_showHideLayers('Layer1','','hide')" ondblclick="MM_showHideLayers('Layer1','','show')" />
</body>

 

Partneri projektu

Podporujeme

Rádio Mária