Učiteľ Cirkvi - čo to je - ženy v KC

Učiteľ Cirkvi je titul, ktorý Katolícka cirkev udeľuje svätým, ktorí významným spôsobom ovplyvnili katolícku teológiu. Momentálne ich je 36 a ide o svätých mužov a ženy, ktorí žili v rozpätí od 4. do 19. storočia.
Štyri svätice dostali tento titul. Ide o sv. Hildegardu z Bingenu (1098-1179), sv. Katarínu Sienskú (1347-1380), sv. Teréziu z Avily (1515-1582) a sv. Teréziu z Lisieux (1873-1897).
Ich krátke životopisy môžete nájsť online, prípadne navštívte našu knižnicu a prečítajte si o nich viac.

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária