Otváracie hodiny
  • PO - ŠT : 15:00 - 21:00
  • PI : 15:00 - 22:00
  • NE : 17:30 - 21:30

Ženy a patrocíniá kostolov

Podľa stránky http://www.dokostola.sk/ je v Bratislave vyše 50 katolíckych kostolov a kaplniek, ktoré sú zasvätené Bohu, anjelom a svätým. Svätým mužom je zasvätených 20 kostolov a kaplniek, svätým ženám je zasvätených 21 kostolov a kaplniek. Z toho rovných 15 je zasvätených Panne Márii. Zvyšné patrocíniá sú orientované na Svätú Trojicu a jej osoby, tajomstvá Ježišovho života a spásy a anjelov.
 
Sekcia: 

   Dobromat.sk - nákup, ktorý pomáha  MILUJEM SVOJE MESTO - festival priateľstva a dobrovoľníckej pomoci