Svetlo okolo nás

Trvanie výstavy: 
02.02.2023 - 18:0028.02.2023 - 18:00
Dátum vernisáže: 
02.02.2023 - 18:00

Zuzana Augustínová – Boteková a Andrej Botek : Svetlo okolo nás
Vernisáž výstavy: 1. 2. 2023 o 18.h
Doba trvania výstavy: 2.- 28. 2. 2023
Kurátorka: Alena Piatrová

Manželia Zuzana Augustínová – Boteková a Andrej Botek prezentujú v Dome Quo vadis na Hurbanovom nám. 1 v Bratislave výber zo svojej výtvarnej tvorby posledného obdobia. Výstava s názvom Svetlo okolo nás je sprístupnená verejnosti v dňoch 2.– 28. februára 2023.
Obaja autori chcú vo svojich obrazoch prostredníctvom umeleckého vyjadrenia tlmočiť pocity a imaginácie, vychádzajúce z ich vnútorného prežívania duchovných skutočností a osobnej viery. Kurátorkou výstavy je historička umenia Alena Piatrová.
Zuzana Augustínová – Boteková je textilná výtvarníčka. Venuje sa voľnej výtvarnej tvorbe – obrazom a kolážam, maľbe na hodvábe, objektom a textilnému úžitkovému dizajnu ako sú výtvarné vankúše, šále, šatky. Vytvára obrazy do interiérov, kombinuje techniky a materiály, v jej výtvarnom prejave dominujú abstraktné štruktúry. Vrství farebné plochy, pracuje s textom a výraznou farebnosťou. Keďže žije na hranici zvukov a ticha, podstatná je pre ňu komunikácia formou vizuálneho posolstva predstáv a fantázií. V súčasnosti vyučuje výtvarnú výchovu na ZUŠ Jozefa Kresánka.
Andrej Botek je architekt, ale venuje sa aj výtvarnej tvorbe. Z techník uprednostňuje akryl, pastel, akvarel, ale nevyhýba sa ani kresbe. Kompozičnú stránku jeho diel ovplyvňuje aj zámer čo najspontánnejšieho zachytenia pocitu a momentálnej stopy vo vnútornom sprítomnení zobrazovanej témy. Pracuje s figúrou, jej štylizáciou, s abstraktnými štruktúrami. Venuje sa aj architektonickej tvorbe, sakrálnym interiérom a pamiatkovej obnove. Pedagogicky pôsobí na Fakulte architektúry a dizajnu STU a na RKCMBF prednáša predmet „Sakrálne umenie“.

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária