. . . krajinami, snami , spomienkami

Trvanie výstavy: 
02.03.2023 - 15:0030.03.2023 - 21:00
Dátum vernisáže: 
16.03.2023 - 17:00

Jana Malotová sa narodila 16.3.1953 v Trenčíne. Svoj výtvarný talent začala rozvíjať na Ľudovej škole umenia v Novom Meste nad Váhom pod citlivým vedením akad. sochára Milana Struhárika.
Na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave získala základy maliarskej zručnosti u vynikajúcich profesorov, akad. maliarov Jána Bergera a Rudolfa Filu. Neskôr na svoje výtvarné schopnosti nadviazala štúdiom na Pedagogickej fakulte UK v Trnave, u akad. maliarov Ľudovíta Hološku, Jána Ilavského a akad. sochára Alexandra Viku.
Vo svojich dielach nebojácne narába s farbou, kompozíciou i tvarom. Do maliarskych kompozícií vkladá svoje emócie, zážitky, spomienky, túžby a lyrické sny.
Jana Malotová pracovala ako výtvarníčka v niekoľkých slovenských časopisoch, ako grafička-návrhárka  v oblasti reklamy, ale aj ilustrátorka kníh a časopisov. Ilustrovala aj mnohé školské učebnice. Tieto výtvarné aktivity a skúsenosti jej určite boli nápomocné v pedagogickom pôsobení na osemročnom Gymnáziu sv. Uršule v Bratislave, kde v rokoch 2003 - 2022 vyučovala výtvarnú výchovu a dejiny umenia.

kurátorka Ela Porubänová /skrátene/

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária