Výťažok z DOBROqvBAZÁRu - 12/2019

Milí hostia,

ďakujeme vám za účasť na DOBROqvBAZÁRe. Výťažok 265 EUR bude venovaný rodine Zábojníkovej.

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária