Ako sa dá riešiť konflikt inak?

Ponúkame Vám prezentáciu z prednášky: Ako sa dá riešiť konflikt inak?

22.05.2017 - 18:00 až 20:00

Konflikt väčšinou ľudia chápu ako zážitok, ktorý je asociovaný s nepríjemnými a negatívnymi emóciami. Musíme však zdôrazniť skutočnosť, že konflikt je sám o sebe neutrálny. To, čo často býva negatívne, je priebeh a dopad, ktorý môže mať na účastníkov konfliktu. Avšak pri novom pohľade môžeme z konfliktu vyťažiť aj pozitívnu hodnotu, ak k nemu budeme efektívne pristupovať.

Mgr. Mário Schwarz, PhD. vyštudoval psychológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V štúdiu postgraduálne pokračoval na Trnavskej univerzite, kde po skončení pracuje ako odborný asistent na Katedre psychológie Filozofickej fakulty. Venuje sa psychológii rodiny,  problematike manažérskej psychológie ako i mediácii. Prednáša na rôznych fórach a vedie aj výcviky zamerané na zvyšovanie sociálnej kompetencie, ako je efektívna komunikácia, zvládanie emócií, riešenie konfliktov, ale i odpustenie vo vzťahoch. Je ženatý a má jedného syna. 

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária