Terézia Veľká - kapitola 39 a 40.

V prílohe nájdete materiály z prednášky Terézia Veľká - Sila Teréziinej modlitby a posledné udelené milosti 39. a 40. kapitola Knihy života Terézie Veľkej, záver, sestry Dominiky Alžbety Dufferovej  OSU, ktorá odznela v našom Dome 27.6. 2018 v rámci Cyklusu prednášok o živote svätice.

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária