Kolégium Antona Neuwirtha - podanie prihlášok do 23. mája

Kolégium Antona Neuwirtha, jedinečný vzdelávací projekt na Slovensku, otvára svoje brány už po druhýkrát. Od septembra 2010 ponúka možnosť štúdia ďalším úspešným študentom bakalárskych ročníkov, ktorí sa môžu do nového ročníka prihlásiť do 23. mája.

V súčasnosti študujú v kolégiu dvadsiati študenti: ľudia z celého Slovenska, budúci právnici, lekári, sociológovia, informatici, fyzici alebo ekonómovia. Popri svojich vysokých školách sa vzdelávajú vo filozofickom a kultúrnom dedičstve západnej civilizácie. Kolégium stojí na troch pilieroch: knižnici, kaplnke a jedálni. Našu motiváciou poznávať, študovať a ľudsky rásť odráža aj motto kolégia: "Pravda oslobodzuje, dobro víťazí, krása priťahuje."

Okrem samotného štúdia ponúka kolégium ubytovanie v krásnom prostredí kaštieľa a blízkej záhrady, každotýždenné kolokviá so zaujímavými slovenskými a zahraničnými osobnosťami politiky a kultúry ako aj spoločné tematické víkendy (dobrovoľnícky, mediálny, pre lídrov a iné). 

Viac informácií - a súčasne aj prihláška do kolégia - sa nachádzajú na www.kolegium.org. Neváhajte nás kontaktovať, ak máte ďalšie otázky, napríklad na adrese info@kolegium.org. Termín na podanie prihlášok je 23. máj 2010. Deň otvorených dverí pre potenciálnych záujemcov a ich rodinných príslušníkov je 9. mája od 14:00 do 18:00 v kaštieli v Ivanke pri Dunaji.

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária