V Dome Quo Vadis možno aj v roku 2015 vystavovať - môžte sa prihlásiť

Dom Quo Vadis ponúka opäť aj v budúcom roku 2015 priestory na uskutočnenie výstav umeleckých diel, fotografií, obrazov. Výstavy sa tu obyčajne konajú každý mesiac, voľné termíny sú od februára do decembra s výnimkou júla a augusta, kedy je Dom Quo Vadis zatvorený. Všetkých, ktorí majú záujem vystavovať, prosíme vyplniť nasledujúci formulár:
http://bit.ly/1i4piDK .

K žiadosti súčasne treba priložiť portfólio alebo fotografie diel, vrátane uvedenia rozmerov a použitej techniky.
 

Výstavovať možno na prízemí, v kaviarni Domu Quo Vadis, pôdorys možno nájsť na web stránke:
http://www.domquovadis.sk/sites/default/files/prilohy/udalosti/2014-m%C3%A1j/galeria_podorys.pdf

Dovoz, odvoz výstavy, jej propagácia sú v kompetencii autora.Dom Quo Vadis poskytuje výstavné priestory a inú pomoc.
 

Žiadosti na rok 2015 (február - jún, september - december) treba zaslať do 30.6. 2014 na adresu:
info@domquovadis.sk. V predmete prosíme uviesť žiadosť o výstavu. Do uvedeného termínu treba vyplniť aj spomínaný dotazník:  http://bit.ly/1i4piDK . O posúdení žiadostí Vás budeme informovať do 15. augusta 2014.
 

tím Domu Quo Vadis

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária