Z prednášky o masmédiách a ich vplyve

V Dome Quo Vadi sa uskutočnila prednáška o masmédiách a ich vplyve na osobné postoje

Pod názvom Ovládajú nás masmédiá? odznela dňa 11. novembra o 18.30 hod v Dome Quo Vadis prednáška dona Jozefa Luscoňa, autora aj rovnomennej knižky z edície Viera do vrecka. V prednáške predstavil mediálne revolúcie v dejinách ľudstva, ich vplyv na zmeny spoločnosti i na samotného človeka, jeho osobné postoje; načrtol mediálne teórie ovplyvňovania... Vyslovil naliehavé otázky dneška, hovoril o potrebe mediálnej gramotnosti, kritického postoja k informáciám, o komunikácii v rodinách (aby deti do života spoločnosti uvádzali rodičia, nie médiá), o strážení si duchovného života, vzťahu s Pánom. Po prednáške nasledovala diskusia.

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária