Akokoľvek krásne a vznešené, ak sa odchyľuje od Písma, je stratené

Pozývame Vás na prednášku sestry Dominiky Dufferovej OSU na tému

Akokoľvek krásne a vznešené, ak sa odchyľuje od Písma, je stratené - Terézia Veľká o svojej skúsenosti

Prednáška vychádza zo štúdie a zameriava sa na rady svätej Terézie Veľkej, v 25.kapitole, ktoré dáva pre tých, čo sa venujú vnútornej modlitbe a pre tých, čo ich duchovne sprevádzajú. Svoju pozornosť upriamuje na rozlíšenie medzi Božím duchom a duchom Zlého. Hlavným kritériom rozlišovania duchov je Sväté Písmo. Ak sa niečo odchyľuje od Písma, nemôže pochádzať od Boha. Terézia priznáva, že má väčší strach z ľudí, čo považujú démona za veľkého ako z neho samotného.

Dátum udalosti: 
22.02.2017 - 19:1521:05

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária