Alfonz Paulen - Boží služobník

Program:
18.00 Dokumentárny film Alfonz Paulen - Hrdina lásky.
19.00 Diskusia s postulátorkou procesu blahorečenia Teréziou Valúškovou, s Ing. Ľubomírou Žákovou, duchovnou dcérou Božieho služobníka  Alfonza a Máriou Danielou Suchoňovou, farníčkou Božieho služobníka Alfonza

Všetci sme na základe svojho krstu povolaní žiť svätým životom. "Buďte svätí, lebo ja som svätý" (1Pt 1,16), čítame vo Svätom Písme. Táto výzva zaväzuje každého pokrsteného človeka. Boží služobník rozvinul v sebe naplno tento potenciál svätosti, ktorý mu Pán daroval a korunoval ho svojím príkladným,  kňazským životom a napokon predpokladanou mučeníckou smrťou.

ICDr. Mgr. Terézia Valúšková pracuje ako postulátorka procesu blahorečenia a svätorečenia Božieho služobníka Alfonza Paulena a je zároveň obhajkyňa zväzku na Metropolitonom tribunáli v Bratislave. Licenciát z kánonického práva dosiahla na Pápežskej Saleziánskej Univerzite v Ríme a úspešne obhájila doktorát na tému Všeobecné povolanie svätosti podľa kán. 210 KKP a kanonizovaná svätosť na Pápežskej Lateránskej Univerzite v Ríme. Absolvovala kurz formácie postulátorov na Dikastériu káuz svätých vo Vatikáne. Venuje sa manželskému cirkevnému právu a procesom blahorečenia a svätorečenia.

 

Dátum udalosti: 
31.05.2023 - 18:00

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária