Otváracie hodiny
  • PO - ŠT : 15:00 - 21:00
  • PI : 15:00 - 22:00
  • NE : 17:30 - 21:30

Bunka, základ života

Dátum udalosti: 
03.12.2019 - 17:0018:15

Bunka predstavuje základnú štruktúrnu jednotku, ktorá je nositeľkou života. V súvislosti so zdokonaľovaním mikroskopov a farbiacich procedúr, sa prehĺbilo aj naše poznanie morfologického obrazu buniek. Jeho základom je informácia, ktorá určuje výstavbu bielkovín, menovite poradie ich stavebných jednotiek známych ako aminokyseliny. Táto zásadná informácia je uložená vo forme genetického kódu v jadre buniek, kde je viazaná na hmotný (zárodočný) materiál, menovite na molekulu DNA. Makromolekuly bielkovín zakladajúce živú hmotu sú základom životných procesov, ktoré sa odohrávajú vo vnútri bunky; je to možné preto, lebo sú oddelené od okolia špeciálnou tukovou membránou (lipidová dvojitá vrstva). Takéto usporiadanie zabezpečuje stabilitu vnútorného prostredia, tzv. homeostázu. Vďaka tomu, pomocou enzýmov (špeciálne usporiadaných bielkovín) sa môžu uskutočňovať chemické reakcie, ktoré by inak nemohli prebiehať. Bunka predstavuje ucelený funkčný systém, schopný získavať energiu pre vlastnú spotrebu. Prednáška vysvetľuje ktoré bunkové súčasti a akým spôsobom zabezpečujú jednotlivé funkcie. Výklad sa sústredí na jednoduchosť ale aj presnosť vyjadrovania, ktorá umožňuje porozumieť jednote medzi skladbou bunky a funkciou jej súčastí.

Prednášajúcim bude Doc. MUDr. Július Rajčáni, DrSc., Biomedicínske centrum SAV.

 

Partneri projektu

Podporujeme

Rádio Mária Deň počatého dieťaťa