Humanizmus Ježiša Krista, pravého Boha a pravého človeka. Čo to pre nás znamená?

Od februára do júna 2022 (druhé a štvrté pondelky v mesiaci, (okrem februára - 3.a 4.)
od 18:00 do 19:00) v prednáškovej miestnosti na prvom poschodí, v čase pandemie
online na facebooku domu Quo Vadis kde ostávajú videá nahraté.

Prednášajúci:
- Antonín Lukeš, kňaz, misionár idente
- Jana Boboková, lekárka, misionárka idente

Ježiš Kristus, vtelené Slovo je modelom humanizmu. Je jediným pravým a dokonalým
modelom pre každého človeka. Ježiš chce byť prítomný v našich myšlienkach,
emóciach, v našich hodnotách, vzťahoch, v celom živote. Chce nás oslobodiť v každom
momente. Príjmime jeho pozvanie.

21. február
V čom je koreň Kristovho Humanizmu ? Ako človek, ako obraz a podoba Stvoriteľa na
túto pravdu reaguje?

28. február
Kristov vplyv ako pravého Boha a pravého človeka na humanizmus vo svete. Otvorenie
cesty k dokonalosti je definitívne.

14. marec
Veríte v Boha, verte aj vo mňa (Jn, 14,1). Prirodzené vnímanie transcendencie v živote
každého človeka.

28. marec
Kristov humanizmus a božstvo v Jeho prístupe k nám. Spoznávanie pravdy vedeckej
a pravdy existenciálnej.

11. apríla
Viera je pedagógom našej inteligencie. Funkcia presvedčenia a viery v našom
humanizme.

25 apríla
Mystický život: prienik Kristovho humanizmu a božstva s humanizmom našim.

9. mája
Psychoetika: zjednotenie psychiky a etiky v Kristovom humanizme.

23. mája
Humanizmus v Kristovom vykúpení. Význam bolesti.

13. júna
Kristov humanizmus je spôsob naplnenia evanjelia vo svete. Milujte sa navzájom ako
som Vás ja miloval.

27. júna
Humanizmus vteleného Božieho Syna Ježiša Krista je viditeľným, dokonalým modelom
nášho asketicko - mystického života.

Dátum udalosti: 
Repeats every year 1 times. Also includes Po feb 28 2022, Po Mar 14 2022, Po Mar 28 2022, Po apr 11 2022, Po apr 25 2022, Po máj 09 2022, Po máj 23 2022, Po jún 13 2022, Po jún 27 2022.
21.02.2022 - 18:0019:00

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária