Otváracie hodiny
  • PO - ŠT : 15:00 - 21:00
  • PI : 15:00 - 22:00
  • NE : 17:00 - 21:00

Otvorené stretnutia pre verejnosť o svojpomocných spoločenstvách rodinných príslušníkov alkoholikov

Dátum udalosti: 
17.11.2020 - 18:0019:30

Členovia svojpomocných spoločenstiev Anonymných Alkoholikov, Anonymných Narkomanov, Anonymných Gamblerov, Dospelé deti alkoholikov, Al-Anon (rodinní príslušníci a priatelia alkoholikov), ktorí pomáhajú trpiacim závislým a ich rodinným príslušníkom na ceste uzdravovania, Vás pozývajú na cyklus prednášok, výpovedí a rozhovorov na témy týkajúce sa pomoci pri uzdravovaní sa z rôznych závislostí.

 

Otvorené stretnutia pre verejnosť sa konajú každý tretí utorok v mesiaci o 18:00 hod. 

 

15.09. 2020-> September = SA (Anonymní Sexholici)
20.10. 2020 -> Október = NA (Anonymní Narkomani)
17.11. 2020 -> November = AlAnon (Rodinní príslušníci alkoholikov)
15.12. 2020 -> December = AA (Anonymní Alkoholici)
19.01. 2021 -> Január = GA (Anonymní Gembleri)
16.02. 2021 -> Február = AA (Anonymní Alkoholici)
16.03. 2021 -> Marec = DDA (Dospelé deti alkoholikov)
13.04. 2021 -> Apríl = EA (Ľudia s problémom zvládať svoje emócie)
18.05. 2021 -> Máj = AA (Anonymní Alkoholici)
15.06. 2021 -> Jún = AlAnon (Rodinní príslušníci alkoholikov)

 

Stretnutie sa bude konať v prednáškovej miestnosti.

Dobromat.sk - nákup, ktorý pomáha

Partneri projektu

Podporujeme

Rádio MáriaSviečka za nenarodené deti