Podeľme sa 2019

Jeden deň v pôstnom období obetujeme ako osobný pôst za núdznych. Peniaze, ktoré takto ušetríme – finančnú hodnotu stravy jedného dňa – im venujeme. Takto sa môžu zapojiť všetci bez rozdielu, vo farnostiach či v spoločenstvách. Najčastejšia forma je pripraviť pôstnu polievku a účastníci podujatia za ňu „zaplatia“ ako za sviatočný obed. To isté môžu urobiť rodiny, aj doma, keď navaria skromný obed. Aj u nás v Dome Quo Vadis pripravujeme pre Vás pôstnu polievku. Od 15:00 do zjedenia :-)

Tohtoročný 13. ročník podujatia Podeľme sa! 2019 organizuje Katolícke hnutie žien Slovenska v pôstnom období od 6.3. 2019 do 31. 5.2019. Výťažok zbierky je určený na podporu dvoch projektov: Centrum pre deti a rodiny Dominika v Rožňave a Krízové centrum Vincentínum v Košiciach

Centrum pre deti a rodiny Dominika v Rožňave poskytuje starostlivosť deťom, ktorých doterajšia výchova je vážne ohrozená alebo narušená; niektoré deti boli týrané a zneužívané. Poskytuje liečebno-výchovnú starostlivosť, sociálne a psychologické poradenstvo rodinám, ktoré zlyhali vo svojej výchovnej funkcii. Nakoľko prevádzka centra je v nájomných priestoroch, nie je možná žiadna prístavba, potrebná na jeho nevyhnutnú činnosť. Rozšírenie priestorov chcú rehoľné sestry – saleziánky riešiť zakúpením kontajnera.

Druhá časť z výnosu zbierky v tomto roku pôjde na dobudovanie druhej časti budovy Krízového centra Vincentínum v Košiciach, ktorá umožní dôstojný život ďalším rodinám. Stane sa tiež miestom pre poskytovanie sociálnych služieb a poradenstva aj ďalším neubytovaným matkách s deťmi v krajnej životnej núdzi. Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa už dvanásť rokov akýmkoľvek spôsobom zapájajú do podujatia Podeľme sa! a pomáhajú tak tým, ktorí to tak veľmi potrebujú.

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava,

č. účtu osobitne zriadeného na zbierku 0029 4001 6642/1100,

IBAN SK50 1100 0000 0029 4001 6642,

variabilný symbol 3180946.

Dátum udalosti: 
10.04.2019 - 15:0011.04.2019 - 20:55

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária