Otváracie hodiny
 • PO - ŠT : 15:00 - 21:00
 • PI : 15:00 - 22:00
 • NE : 17:30 - 21:30

Prednáškový cyklus o ceste k svätosti v dnešnom svete

Dátum udalosti: 
Repeats every 2 weeks 1 times. Also includes Ut feb 27 2018, Ut Mar 13 2018, Ut Mar 27 2018, Ut apr 24 2018, Ut máj 15 2018, Ut máj 29 2018, Ut jún 12 2018, Ut jún 26 2018.
13.02.2018 - 18:0019:30
Pozývame Vás na prednáškový cyklus o ceste k svätosti v dnešnom svete, nepretržitej modlitbe, asketike a mystike v živote bežného človeka. Všetky prednášky okrem 13.3. sa budú konať v prednáškovej miestnosti na poschodí

Prednášajúci:

 • Antonín Lukeš, kňaz, misionar idente
 • Jana Boboková, lekárka, misionárka idente

Tento prednáškový cyklus nám pomôže lepšie pochopiť že kresťanská mystika, nepretržitá modlitba, spoločenstvo s Bohom, povolanie k svätosti nie je rezervované iba pre niektorých vyvolených so špeciálnymi darmi, ale je to povolanie pre nás všetkých tu a teraz. “Ale tým, ktorí Ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi, tým ktorí veria v Jeho Meno, tým, ktorí sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.”(Jan1, 12-13)

Program tém na letný semester 2018

 • 13. február Povolanie k svätosti. Sme stvorení pre Nebo. Obrátenie v pôstnom období.
 • 27. február Asketika v kresťanskom živote. Milovať budeš Pána Boha svojho celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a celou svojou silou…
 • 13. marec Pôst – umieranie sebe samému v našich názoroch a túžbach. Čo je to, čo ma najviac zväzuje a čo s tým? Prednáška v miestnoti Omega
 • 27. marec Bolesť a utrpenie – najzázračnejšia príležitosť očistiť dušu, ale úplne. Mystická temná noc v našom živote. On o tom vie.
 • 24. apríla Evanjelium ako kľúč duševného zdravia a vyriešenia všetkých konfliktov. Pokračujeme v Ježišovej Škole.
 • 15. mája Chudoba, čistota, poslušnosť. Evanjeliové rady pre každý deň. Všetko smeruje k Láske.
 • 29. mája Nepretržitá modlitba, je možná? Na čom to vlastne stojí a padá.
 • 12. júna Viera, Nádej, Láska a ich ovocie. Žijeme už teraz v Jeho Kráľovstve.
 • 26. júna Blahoslavenstvá. Úplne iná logika, sme Jeho Rodina, milované deti Boha Otca.