Noc múzei a galérií: Komunita a hodnoty, ako môže umenie rozvíjať deti?

Záplava informácií a konzumnej zábavy cielenej na deti je každodennou výzvou pre rodičov i školy. Ako inšpirovať deti k hľadaniu dôležitých vecí a hodnôt v živote? Ako ich motivovať položiť mobil a vziať do ruky ceruzku či štetec a vyjadriť tak svoj svet cez umenie? Príďte podiskutovať na príjemný večer s hudbou pri kresbách a diskusie na tému: Komunita a hodnoty, ako môže umenie rozvíjať deti?

Diskutovať budú:

Martina Škutová, učiteľka z Gymnázia Matky Alexie a matka. Porozpráva o svojich osobných skúsenostiach a tipoch ako inšpirovať deti a viesť ich k niečomu hlbšiemu. Je absolventka Prírodovedeckej fakulty UK v odbore biológia-chémia, triedna učiteľka v sekunde 8 ročného gymnázia (7. ročník), vedúca Speváckeho zboru GMA. Zároveň je matka 6 ročného syna a 5 ročnej dcéry.

Daniela Čarná Galerijná pedagogička a kurátorka súčasného výtvarného umenia. Študovala dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, doktorát absolvovala na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2007 sa umiestnila vo finále Ceny Oskara Čepana Extra za výstavu Z mesta von (2007), za projekt Detský mediátor získala spolu s Luciou Kotvanovou ocenenie Rady galérií Slovenska - Biela Kocka v kategórii Edukačný projekt (2017). Je autorkou celoslovenského programu pre školy Umenie zblízka, projektu Detský mediátor a knihy pre deti Po stopách umenia. Aktuálne pôsobí v Kunsthalle Bratislava. 

František Neupauer je historik, publicista, pedagóg. Dlhodobo spolupracujem na projektoch zachovania pamäti národa a edukačných aktivít pre učiteľov i študentov. Zároveň je predsedom OZ Nenápadní hrdinovia a aj aktívne činný v Nadácii Antona Srholca. Ako historik síce skúma minulosť, ale vďaka jeho priamosti, čestnosti, odhodlanosti a vytrvalosti sa táto stáva učiteľkou života pre mnohých mladých. Okrem historikých štúdii sa spolupodiela na tvorbe divadelných (spolupráca s Ľubomírom Feldekom) a rozhlasových hier, filmových dokumentov, no píše aj eseje, blogy, básne. Prednáša o období neslobody na odborných seminároch i na  školách. Je ženatý, otec troch detí.

Adam Štefunko, hosť za ZUŠ sv. Cecílie. V súčasnosti je študentom magisterského štúdia na FMFI UK a zároveň Konzervatória v Bratislave. Na ZUŠ sv. Cecílie chodil 14 rokov a za ten čas tu študoval hru na klavíri, organe a zobcovej flaute, či dokonca kompozíciu. Chodil aj na výtvarný a literárno-dramatický odbor. Okrem toho odmalička spieva v Bratislavskom chlapčenskom zbore, s ktorým precestoval celý svet. Vo voľnom čase komponuje a venuje sa vlastným hudobným projektom. Získal niekoľko ocenení na slovenských aj medzinárodných súťažiach.Od detstva spieva v BCHZ (Bratislavský chlapčenský zbor) v súčasnosti je študentom MATFYZU a zároveň Konzervatória u nás na ZUŠ študoval hru na klavíri v ktorej pokračuje aj na konzervatóriu, hru na flaute, chodil na výtvarný a literárno-dramatický odbor, komponuje jeho diela už boli aj premiérovo uvedené. V súčasnej dobe usporiadava aj vlastné umelecké projekty a jeho bakalárskou prácou na Matfyze bol volebný systém. Je ochotný prísť a podeliť sa so všetkým čo mu dalo spievanie v zbore a všetko umenie, ktorému sa venuje.

Oľga Jablokovová, bude hudobne sprevádzať, študovala na hru na klavíri na VŠMU pod vedením prof. M. Lapšanského. Od roku 1998 vystupovala ako sólistka, komorná hráčka a v rodinných zoskupeniach na Slovensku, v Rakúsku, Poľsku, v Českej Republike, Nemecku, Taliansku a v Írsku. V súčastnosti tiež pôsobí ako pedagóg hry na klavíri.

Tomáš Kováčik ospravedlnil sa organizátor výstavy - nezúčastní sa. Je predsedom Asociácie za život a rodinu, ktorá organizuje tretí ročník súťaže Rodina a základné ľudské právo na život. Jej cieľom je zapojiť žiakov a študentov základných a stredných škôl do vnímania a prežívania dôležitosti rodiny, dobrých vzťahov v rodine aj mimo nej a do vnímania dôležitosti ochrany života každého človeka a úcty k nemu bez ohľadu na jeho rasu, postavenie, veľkosť, či iné parametre. Formou zapojenia sa do súťaže chce dávať žiakom príležitosť vyjadriť sa k témam, ktoré sa hlboko týkajú aj ich samých a sú aktuálnymi a kľúčovými spoločenskými otázkami. Motiváciou pre zapojenie sa žiakov sú hodnotné ceny od sponzorov súťaže. Je aktívny vo verejnom živote v oblasti ochrany života a podpory rodiny, v rámci jeho možností pomáha tam, kde je to potrebné. Vyštudoval telekomunikácie na FEI STU, doktorát získal na FIIT STU z aplikovanej informatiky.
 

Moderuje Dáša Macaríková, vyštudovala politológiu a momentálne pôsobí v Kancelárii verejného ochrancu práv. Súčasne píše rigoróznu prácu na Univerzite Komenského v Bratislave a a je dobrovoľníčkou v Dome Quo Vadis, či Nadácii Zastavme korupciu. Externe spolupracuje s Ústavom pamäti národa, spravodajskou televíziou TA3 a Fórom kresťanských inštitúcií. Jej veľkou vášňou je poukazovanie na zločiny komunistického režimu, najmä v Československu. Dlhodobo sa aktívne zapája do rozvoja občianskej spoločnosti a šíri osvetu o ochrane ľudských práv.

Výstava v rámci NMaG sú víťazné  diela súťaže pre ZŠ a SŠ: Rodina a základné ľudské právo na život
potrvá od 4.5-31.5.2019

Otváracie hodiny pre noc múzeí 10:00 - 22:00

FB event tu

Dátum udalosti: 
18.05.2019 - 18:3019.05.2019 - 19:55

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária