Andrea Čepiššáková : Ikony

Trvanie výstavy: 
09.10.2015 - 22:0029.10.2015 - 23:00
Dátum vernisáže: 
09.10.2015 - 16:0010.10.2015 - 15:55
Milí priatelia,
 
pozývame Vás na vernisáž výstavy
 
ANDREA ČEPIŠŠÁKOVÁ: Ikony
 
v piatok 9. októbra o 18 hod. v Dome Quo Vadis, Hurbanovo nám. 11, Bratislava. 

Kurátorka: Daniela Čarná
V sobotu 10. 10. 2015 o 20 hod. sa uskutoční autorská komentovaná prehliadka výstavy. 
Výstava sa koná v rámci festivalu BLAF a potrvá do 30. 10. 2015.
 
Andrea Čepiššáková (1973) do tvorby vkladá špecifický temperament, podporený osobnými príbehmi – nezávisle na médiu s ktorým práve pracuje. Študovala keramiku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (Doc. Ivica Langerová-Vidrová), na Hochschüle for Angewandte Kunst vo Viedni a absolvovala študijný pobyt v Mexiku. Pôsobí v Košiciach, kde popri voľnej tvorbe a niekoľkým realizáciám do sakrálneho priestoru (kotol Jána Bosca v Prešove), dlhodobo realizuje aktivity zbližujúce súčasné umenie a sakrálne prostredie, podieľa sa napr. na organizovaní košického Festivalu sakrálneho umenia. Vystavuje doma aj v zahraničí, jej tvorba bola zastúpená napr. na výstave Sacral Elementum II. v Galérii umelcov Spiša (2013) a na výstave Očami (ne)viditeľné. Reflexia kresťanstva v súčasnom umení v Dome umenia Bratislava (2011) a na viacerých výstavách súčasnej keramiky (napr. Súčasná keramika, Krosno, Poľsko, 2007).
 
Výstava v galérii Domu Quo Vadis prezentuje cyklus autorských ikon, ktoré vznikali v roku 2007. Ide o cyklus vyše tridsiatich komorných tabúľ, niektoré majú formu diptychu alebo triptychu. Ikona písaná na dreve (z gr. eikón – obraz) s námetom svätcov, má svoj prísne stanovený spôsob, akým vzniká. Ikony Andrei Čepiššákovej sú však iné. Buduje si v nich osobnú symboliku, ktorá nevychádza z tradičných atribútov, nie je ani klasickou hagiografiou. K svätcom pristupuje cez osobný vzťah, puto, príbeh, zážitok. Majú formu denníkov – prelínajú sa v nich symboly popkultúry, pohľadnice, poznámky, súhvezdia, mapy navštívených miest, symboly detského sveta, či ready-mades –  každodenné predmety či novovytvorené relikvie, ktoré zvykne autorka k ikonám inštalovať. Vedome pracuje s mierou štylizácie a naivnej maľby, parafrázujúc ľudovú zbožnosť, ktorú tu nahrádza vlastný systém kódovania, no nechýba im ani nadhľad a humor. Jej ikony nám odhaľujú niečo z autorkinho sveta, niečo so života svätcov, ale ponechávajú dostatočný priestor pre osobnú interpretáciu a vlastný príbeh diváka. Podobne ako Dorota Sadovská, Matúš Lányi, Ignác Kasan a čiastočne aj Marko Blažo, Štefan Papčo či Stano Masár, je aj Andrea Čepiššáková jednou z autoriek na aktuálnej scéne, ktorá ponúka na tému sakrálneho vlastný vyhranený názor.

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária