Monika STACHO: Opri sa o mňa

Trvanie výstavy: 
04.11.2022 - 17:3030.11.2022 - 21:00
Dátum vernisáže: 
04.11.2022 - 17:30

Monika Stacho, nar. 1977 v Spišskej Novej Vsi, okrem toho, že vyštudovala fotografiu, figurálnu maľbu a keramiku, bola v roku 1997 aj tovariškou u ruského ikonografa Voloďu Ivanova v Pošupove pri rieke Oka. Na tejto stáži sa naučila písať ikony spolu so všetkými rigoróznymi pravidlami a tajomstvami, ktoré ikonopisectvo zahŕňa.
Ale aj dogmy potrebujú rozprávať novým jazykom. Boj dobra a zla má inú formu dnes, ako mal v 9. storočí. Ako ľudstvo sme sa posunuli inde, rovnako sa posunul aj náš jazyk a prostriedky.
Svätí, zobrazovaní na klasických teologických ikonách nezmizli, ale pribudli k nim noví. Všetci sme tajomstvom a záhadou neviditeľného, obrazom Božím.
Ikony nevznikli ako umenie; eikon – obraz; reprezentoval prítomnosť Boha. Neuctievalo sa drevo, na ktoré sa písali, ani farby, látky pigmenty – tie boli len elementami tajomného rituálu; uctievali to, čo predstavovali, cestu z viditeľného do neviditeľného. Ikony reflektujú tajomstvá Boha skrz použitie obrazu. Pripomínajú nám neviditeľný rozmer nášho bytia.

Monika ovláda dogmatické písanie ikon; keď v nej táto zručnosť dozrela, po večeroch relaxovala pri fotografických ikonách, pri obyčajnom dreve a pár farbách. Potom ich rozdávala.
Tváre, na ktoré sa na týchto ikonách pozeráme nesú v sebe artefakty minulosti (interpretujú patróna svojho krstného mena), prešli celou evolúciou až do podoby dnešnej, zrelej, jedinečnej, ale zároveň stále sa formujúcej. Použitie „modernej“ technológie nanášania fotografickej emulzie odráža progres, cestu, ktorú ľudstvo prešlo.
Opri sa o mňa.. o kohokoľvek sa opierame a môžeme oprieť, spoj, ktorý túto väzbu umožňuje, je láska. Neviditeľná ako všetky ostatné záhady a tajomstvá.

Výstava Opri sa o mňa vám sprostredkuje pohľad do histórie, maliarske a fotografické umenie prepojené pocitmi z výrazov reálnych ľudí.
Všetko sa to začalo na ceste. Kruhový objazd. Niekoľko výjazdov. Každý stojíme na tom svojom. Z času na čas sa stretávame. Z času na čas sa potrebujeme o niekoho oprieť. Z času na čas vidíme a z času na čas nám treba pomôcť vidieť.

Sprievodný program: REVELATIO VOCIS

Kurátorka: Natalia Cunik

Web autorky: https://monikastacho.webnode.sk/

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária