Rodina a základné ľudské právo na život

Trvanie výstavy: 
01.05.2020 - 15:0031.05.2020 - 21:00
Dátum vernisáže: 
03.05.2020 - 00:0023:55

4. ročník súťaže RODINA A ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVO NA ŽIVOT 
Cieľom celoslovenskej súťaže „Rodina a Základné ľudské právo na život“ je zapojiť žiakov a študentov základných a stredných škôl do vnímania a prežívania dôležitosti rodiny, dobrých vzťahov v rodine aj mimo nej a do vnímania dôležitosti ochrany života každého človeka bez ohľadu na jeho rasu, postavenie, veľkosť, či iné parametre. Chceme dať žiakom príležitosť vyjadriť sa k témam, ktoré sa hlboko týkajú aj ich samých a sú aktuálnymi a kľúčovými spoločenskými otázkami.

Žiaci sa do súťaže zapájajú výtvarnými dielami a/alebo videami, ktoré sa dotýkajú jednej alebo oboch tém súťaže:  
    • rodina
    • ochrana života ako najzákladnejšieho ľudského práva človeka.
Kategórie súťažiacich sú:
      1. ZŠ ročníky 1. – 4.
      2. ZŠ ročníky 5. – 9. a zodpovedajúce ročníky 8-ročných gymnázií
      3. gymnáziá, stredné školy a im zodpovedajúce ročníky 8-ročných gymnázií

TERMÍN odovzdania prác je POSUNUTÝ na 15.4.
 

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária