Špirály II - výstava

Trvanie výstavy: 
08.01.2020 - 18:0031.01.2020 - 21:00
Dátum vernisáže: 
08.01.2020 - 18:0009.01.2020 - 17:55

Špirály II
Autorka výstavy, Mgr.art. Katarína Vavrová sa narodila v roku 1967 v Bratislave, kde vyštudovala Koncertné klavírne umenie na VŠMU v Bratislave a po celú svoju profesnú činnosť sa dodnes venuje klavírnej interpretácii a pedagogike. Bola tiež zakladajúcou a dlhoročnou členkou zboru a komorného inštrumentálneho súboru Chorus Salvatoris pri Jezuitskom kostole v Bratislave, ktorý v tomto roku oslávi svoje 30 výročie založenia.
Katarína Vavrová žije s manželom a s dcérou v Stupave, kde v máji 2019 usporiadala svoju prvú výstavu šperkov Špirály.
Od detstva sa okrem hudby intenzívne venovala kresleniu, maľovaniu, modelovaniu a ručným prácam.
Pri tvorbe šperkov využíva obľúbenú techniku tvarovania moduritu a stále sa snaží rozširovaťjeho bohaté možnosti dosahovania širokého spektra farebných odtieňov. Zameraním sa na drobné detaily v kombinácii s textilnými prvkami a  odifikáciou farieb sa autorka snaží o vyváženosť a originalitu v každom kúsku. Predstavuje si a dúfa, že ich tvorí pre niekoho konkrétneho, komu šperk prinesie radosť a podčiarkne jeho osobnosť. Tak si jedinečný šperk- originál, nájde svoju jedinečnú ženu...
Pre autorku je tvorba aktívnym oddychom a s radosťou sa k nej vždy vracia v rôznych etapách a obdobiach svojho života už štyri desaťročia. Tieto opakované návraty k tvorbe vníma v zmysle akejsi špirály, ktorá vystihuje svojou štruktúrou určité  návraty a opakovania v živote človeka. Špirála je dynamickým grafickým prvkom, je veľmi variabilná a zároveň zobrazuje hlbokú myšlienku.
Matematická definícia: Špirála je rovinná krivka s neobmedzeným počtom závitov vinúca sa okolo pevného bodu ( pólu špirály) , po slovensky závitnica.
Netušíme, koľkými rozmanitými zákrutami je utvorená špirála nášho života...
...zásadný je BOD tvoriaci stred.

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária