Výstava fotografií Jindřicha Štreita a Leny Jakubčákovej "Za mrežami väznice"

Pozývame Vás na výstavu fotografií Jindřicha Štreita a Leny Jakubčákovej "Za mrežami väznice". Vernisáž je spojená so seminárom na tému Novodobé otroctvo (obchodovanie s ľuďmi).

 

Výstava predstavuje cyklus dokumentárnych fotografií uznávaného českého fotografa a jeho
z prostredia väzníc v Čechách a na Slovensku. Fotografie dokumentujú život odsúdených, prenikajú do
ich duše a v osobnom kontakte zachytávajú ich vnútorné pocity samoty, odlúčenia, túžby po slobode,
ale aj ich sebareflexiu a súdržnosť.
 
V odlúčení – výstava fotografií Leny Jakubčákovej
 
Fotografický cyklus „V odlúčení“ dokumentuje život odsúdených v dvoch slovenských väzniciach
(Prešov, Sabinov). Pokúša sa byť psychologickým prienikom do duše portrétovaných, vyjadriť ich
pocity odlúčenia, smútok za rodinou, túžbu po slobode, ale aj ich sebareflexiu, súdržnosť a zmysel
pre humor. Prezentovaný výber 12-tich fotografií predstavuje odsúdených ako ikony väznice,
prostredníctvom meditatívnych portrétov, ktoré by mali fungovať univerzálne a nadčasovo.
 
Ženská väznica - výstava fotografií Jindřicha Štreita
 
Cyklus fotografií, ktoré vznikli počas natáčania dokumentu režisérky Olgy Sommerovej o ženskej väznici, kde bol Jindřich Štreit súčasťou jej pracovného štábu. Aj keď dokumentovanie v ženskej väznici trvalo iba týždeň, fotografie svedčia o intenzívnej práci, počas ktorej vznikli veľmi osobné fotografie, z ktorých väčšina nebola dosiaľ vystavovaná. „Při fotografické práci záleželo především na osobních kontaktech, které si člověk musel vybudovat. Mluvil jsem s odsouzenými o svých životních zkušenostech a pocitech, které jsem tehdy prožíval a získal jsem si tak jejich důvěru“. Osobná skúsenosť J. Štreita ako väzňa vtedajšieho režimu je, ako sám hovorí, „nepřenositelná“. „Bylo mi velmi líto, že jsem nemohl mít fotoaparát, ale pocity mi zůstaly. Tehdy jsem si říkal, že pokud se z toho někdy dostanu, že se pokusím do tohoto prostředí vrátit“.
 
Vernisáž sa uskutoční v rámci semináru Novodobé otroctvo – Porozumieť a konať, ktorého cieľom je venovať pozornosť novodobému útoku na ľudskú dôstojnosť – obchodovaniu s ľuďmi a rozšíriť poznatky verejnosti o jeho novej forme – nútenej práci. Tento seminár sa v Bratislave uskutočňuje od roku 2008 v rámci projektu Slovenskej katolíckej charity zameranému na pomoc obetiam obchodovania 
s ľuďmi, ale i prevenciu a ochranu. 

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária