Výstava veľkoformátových fotografií Aggiornamento

Trvanie výstavy: 
11.11.2019 - 15:0030.11.2019 - 21:00
Dátum vernisáže: 
11.11.2019 - 18:0012.11.2019 - 17:55

Kto je autorom vystavovaných fotografií?
Sú to fotografovia zo spoločenstva Člověk a Víra. Toto spoločenstvo zastrešuje prácu dobrovoľných fotografov, ktorí umeleckou formou dokumentujú významné cirkevné podujatia u nás doma (Slovensko a Česko) a v zahraničí. V súčasnosti má spoločenstvo viac ako stoštyridsaťčlenov v celej Českej republike a päť na Slovensku - prevažne amatérov a poloprofesionálov, ale aj ľudí, ktorých fotografia živí, veriacich, hľadajúcich aj neveriacich, katolíkov aj ľudí z
protestantských cirkví. Najmladší člen má 13 rokov, najstarší 79. Všetci svoju prácu vykonávajú bez nároku na honorár.
 

Čo prezradíš o výstave?
Aggiornamento (taliansky vlastne aktualizácia) je proces približovania katolíckej cirkvi súčasnému životu. Od Druhého vatikánskeho koncilu sa cirkev snaží o svoju obnovu, zblíženie sa s inými cirkvami a zintenzívnenie misijného života. Je to unikátna výstava, ktorá sa snaží zachytiť neviditeľné - duchovný rozmer človeka. Viac ako sedemdesiat fotografií predstavuje čaro hry so svetlom v nádherných priestoroch českých katedrál, ale aj na rozličných púťach a stretnutiach mládeže, charitatívnu prácu, udalosti a slávnosti a rôzne iné cirkevné podujatia. Je to akýsi prierez významnými cirkevnými udalosťami minulých rokou. Budú to fotografie iné než boli na nedávnej výstave v katedrále.
Zároveň je to pre záujemcov možnosť stretnúť sa so spoločenstvom Člověk a Víra a nadviazať bližší kontakt. Združenie neustále prijíma ďalších fotografov, nováčikom ponúka zaškolenie všeobecné aj špecifické týkajúce sa fotografovania v oblasti sakrálnej fotografie a v neposlednej rade spoločný duchovný rast vrátane spoločných duchovných obnov.

Upútavka na webe Človek a Viera: https://www.clovekaviera.sk/node/7492482
Viac o spoločenstvu Človek a Viera: https://www.clovekaviera.sk/
Celkovo spoločenstvo ponúka 180 tis. fotografií zdarma pre nekomerčné účely v plnej tlačovej
kvalite.
Galéria SK fotografií: https://www.clovekaviera.sk/detail-galerie/bf0db331-9134-4fcc-8b76-
d5cb23e1fd0e

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária