Podeľme sa - výťažok 2019

Ďakujeme všetkým, čo ste prišli na našu klasickú pôstnu polievku Podeľme sa - ktorou sa zapájame do charitatívnej akcie Katolíckeho hnutia žien.

Hoci tento rok sme mali slabší, pomôže aj to :)

pripájame aj sumár za posledných 9 rokov, sme na rozličné miesta poslali  4 515, 09 €
tím Domu Quo Vadis

2019: 350 €  Centrum pre deti a rodiny Dominika v Rožňave a do Krízového centra Vincentínum v Košiciach 475€ – 125€ naklady.

2018:  608,73€ pre krízové centrum v Košiciach – Šaci, ktoré bude slúžiť chudobným ženám s deťmi. Náklady boli cca80€, ale boli darom od dobrovoľníkov, čo varili polievku.

2017: 448,36€  (572,83 po odrátaní nákladov (náklady 124,47)) , pre centrum pre tehotné ženy a matky v núdzi, Ružomberok

2016: 663,47 € Centrum pre obnovu rodiny v Bratislavskom regióne

2015: 348 € poradňa Alexis a krízové centrum v Prešove

2014: 294,85 € pre mnohodetné rodiny a matky v núdzi, Rožňavská diecéza.(náklady 50€)

2013: 377,28 €, rekonštrukcia krízového centra Dorka.

2012: 548,10 €, podpora centra Magis, pomoc obetiam domáceho násilia.

2011: 536,30 € do centra G.B. Mollovej, pomoc ženám v núdzi.

2010: 340€ do krízového centra Dorka vo Zvolene.

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária