Pripravovali sme sa na duchovných cvičeniach

“RADOSŤ EVANJELIA napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Kristom. Tí, ktorí sa ním nechajú zachrániť, sú oslobodení od hriechu a smútku, od vnútorného prázdna a izolácie. S Ježišom Kristom sa stále rodí a znovuzrodzuje radosť.” To sú úvodné slová ap. exhortácie pápeža Františka Evangelii gaudium (Radosť evanjelia), ktorá bola témou duchovných cvičení dobrovoľníkov Domu Quo vadis. S p. kaplánom otcom Tomášom sme prišli objavovať túto radosť a prijali sme pozvanie na objavovanie cesty evanjelizácie plnej radosti.

https://www.facebook.com/domquovadis/posts/10158292740972338

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária