Vítame všetkých

Vítame všetkých

Prosíme dodržujte nasledovné opatrenia
1. Majte po celú dobu Vašej návštevy ( okrem času nevyhnutného na konzumáciu ) prekryté dýchacie cesty
rúškom alebo respirátorom.
2. Pri vstupe si dezinfikujte ruky.
3. Konzumáciu nápojov či pokrmov možno vykonávať LEN posediačky na určených miestach.

Ďakujeme že rešpektujete pravidlá.

Partneri projektu


Podporujeme

Rádio Mária